Andrej Babiš

Publikováno: 9. srpna 2018

V osobě Andreje Babiše se snoubí obrovský střet zájmů a jeho politickou dráhu lemují kauzy povětšinou navázané na jeho podnikatelskou činnost a majetek. V posledních měsících se nejintenzivněji věnujeme otázce, zda je Andrej Babiš stále ovládající osobou holdingu Agrofert. Přečtete si přehledný soupis všeho, co se k této kauze váže.

Andrej Babiš | zdroj: iDNES.cz

V kostce

Andrej Babiš, druhý nejbohatší Čech, mimo jiné dle žebříčku časopisu Forbes, majitel agrochemického holdingu Agrofert, který v roce 2011 vstupuje do politiky, když si zakládá vlastní hnutí ANO 2011. Tento oligarcha slovenského původu v roce 2013 kupuje mediální dům MAFRA, v lednu 2014 se po úspěchu v podzimních volbách stává ministrem financí.

Po volbách do Poslanecké sněmovny ČR na podzim 2017 je jmenován předsedou vlády. První vládě Andreje Babiše se nedaří získat důvěru, a proto v lednu 2018 podává demisi, aby hned vzápětí byl prezidentem Milošem Zemanem znovu pověřen sestavením vlády. Druhý pokus vychází a v červenci 2018 jeho druhá vláda získává důvěru.

V osobě Andreje Babiše se snoubí obrovský střet zájmů a jeho politickou dráhu lemují kauzy povětšinou navázané na jeho podnikatelskou činnost a majetek – Čapí hnízdo, nesrovnalosti v příjmech a daních, „lex Babiš“, nebo majetkové vazby k holdingu Agrofert – Transparency International ČR všechny pozorně a vytrvale monitoruje.

Co děláme

Jako jedni z prvních jsme již v roce 2015 upozorňovali, že Čapí hnízdo splňuje všechny náležitosti dotačního podvodu a zasazovali jsme se o to, aby byla kauza řádně prošetřena. V roce 2018 jsme poukázali na to, že Babišova vláda bez důvěry propustila v rámci systemizace mnohem více úředníků, než oficiálně uvádí.

V posledních měsících se nejintenzivněji věnujeme otázce, zda je Andrej Babiš stále ovládající osobou holdingu Agrofert. Dle našich zjištění ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru tomu tak skutečně je. Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Transparency International ČR nyní připravuje druhý podnět, který tentokrát poputuje k Evropské komisi a bude mít za cíl přezkoumat, zda Agrofert může pobírat miliardové evropské dotace, pokud je Andrej Babiš stále jeho ovládající osobou.

Vývoj kauzy

Od počátku Babišova politického angažmá veřejnost sleduje střet zájmů, ve kterém se podnikatel ocitá. Odstartovala to debata nad zákonem, který střet zájmů ošetřuje, a začala se připravovat jeho novela.

Od roku 2015 čelí Andrej Babiš podezření v kauze Čapí hnízdo. V této kauze měli zaměstnanci firem Andreje Babiše podle zjištění vyčlenit jednu společnost tak, aby se stala malou či střední firmou a dosáhla na dotace z EU, konkrétně na sumu okolo 50 milionů Kč.

Po získání těchto peněz se po nějaké době zmíněná „malá“ firma znovu začlenila do Babišových společností. Jako jedni z prvních jsme poukazovali na to, že Čapí hnízdo tak naplňovalo veškeré znaky dotačního podvodu. TI ČR kauzu analyzovala, pečlivě sledovala a apelovala na Andreje Babiše, aby podal dostačující objasnění situace.

Případ řešil evropský úřad OLAF a v současné době je zpracováván českými vyšetřovateli. Společnost IMOBA, která dotaci inkasovala, celou částku vrátila v červenci 2018. Ovšem s dovětkem, že navrácením financí nepřiznávají jakékoliv pochybení v dotačním procesu.

V lednu 2017 musel Andrej Babiš vysvětlovat, kde vzal téměř 1 a půl miliardy korun na nákup dluhopisů Agrofertu, jelikož mu podle daňových přiznání v době nákupu chybělo téměř 150 milionů korun.

Novela zákona o střetu zájmů vstoupila v platnost v únoru 2017, známá také jako „lex Babiš“. Podle této novely nemůže určitá část veřejných funkcionářů vlastnit média, společnosti, v nichž drží členové vlády alespoň čtvrtinový podíl, nemohou obdržet nenárokové dotace a investiční pobídky, a také nemají dovoleno účastnit se veřejných zakázek. TI novelu kritizovala jako nedostatečnou, protože v ní chybí například zavedení otevřených rejstříků – což se aktuálně ukazuje jako relevantní kritika.

Andrej Babiš se rozhodl v roce 2017 vložit určené společnosti do dvou svěřenských fondů, a údajně přestal být přímým vlastníkem koncernu Agrofert a navázaných médií. V tříčlenné radě svěřenských fondů na majetek dohlíží mimo jinými například Babišova manželka Monika.

V květnu 2018 TI ČR poukázala na to, že vláda bez důvěry propustila mnohem více úředníků, než uvádí, a tedy že je neochránil ani služební zákon, který měl politicky motivovaným vyhazovům zabránit. Podle vlády bylo zrušeno 23 služebních míst, podle Transparency International se ale systemizace dotkla nejméně 37 vysokých úřednických pozic představených ve služebním poměru.

V červnu 2018 naše pobočka poukázala na to, že ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru je Andrej Babiš, předseda vlády ČR, stále uveden jako ovládající osoba společnosti Agrofert a.s.. Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Transparency International ČR nyní připravuje druhý podnět, který tentokrát poputuje k Evropské komisi a bude mít za cíl přezkoumat, zda Agrofert může pobírat miliardové evropské dotace, pokud je Andrej Babiš stále jeho ovládající osobou.

Jako jedni z prvních jsme již v roce 2015 upozorňovali, že Čapí hnízdo splňuje všechny náležitosti dotačního podvodu a zasazovali jsme se o to, aby byla kauza řádně prošetřena. V roce 2018 jsme poukázali na to, že Babišova vláda bez důvěry propustila v rámci systemizace mnohem více úředníků, než oficiálně uvádí. V posledních měsících se nejintenzivněji věnujeme otázce, zda je Andrej Babiš stále ovládající osobou holdingu Agrofert. Dle našich zjištění ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru tomu tak skutečně je.

Související novinky