Partneři

Transparency International ČR má široké portfolio finanční zdrojů, které pocházejí od nadací, evropských institucí či z veřejných prostředků, přes firemní podporovatele až po individuální dárce, a to nám právě zaručuje nestrannost a vyváženost.

Dalším neméně důležitým zdrojem zůstává zisk z vlastní činnosti organizace (poskytování školení a poradenství). Velmi nás těší nárůst příspěvků od jednotlivých občanů a zapojení do Klubu Transparency International. Kromě financí nám některé společnosti poskytly zdarma také své služby.

 

Děkujeme za podporu těmto institucím

Náš dík patří také těmto společnostem

Česká stavební firma EDIKT nás podporuje finančně již devátým rokem, a to částkou 20 000 korun.
MEDIA ENERGY nám zajišťují technické zázemí pro naše webové projekty. Také se podílí na tvorbě a vývoji našich webových stránek, které tvoří pro TI za zvýhodněné ceny.
Picards nám bez nároku na odměnu pomáhají s online komunikací a nastavením UX pro naše webové stránky.
Společnost IMPER.CZ poskytuje TI zdarma svoje služby a nástroje: MERK.CZ a MONITORA.CZ.
S GoOut.cz spolupracujeme na propagaci našich veřejných akci.
S Anglo-americkou vysokou školou dlouhodobě spolupracujeme na vzdělávacích aktivitách formou odborných seminářů a konferencí.
Saatchi & Saatchi s námi bez nároku na odměnu spolupracovali na sportovní kampani Korupční víceboj.
Profesionálové z agentury 2Fresh nám bez nároku na odměnu pomohli realizovat v roce 2018 kampaň Růžový patník, kterou jsme oslavili 20 let působení v České republice.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje TI nástroj CRIBIS pro mapování vazeb a zjišťování informací o obchodních subjektech.
Komunita špičkových vývojářů, designérů a produkťáků z Česko.Digital nám pomáhá skrze jedničky a nuly měnit Česko k lepšímu, a to v rámci společného projektu s Hlídačem státu Naši politici.
Profesionálové z nevládní organizace Hlídač státu spolupracují s TI a Česko.Digital na společném projektu Naši politici, kde poskytují data a nabyté zkušenosti se získáváním veřejně dostupných databází od státní správy.
Nadační fond rodiny Orlických podpořil naši protikorupční organizaci částkou 200 000 korun.

 

Neocenitelnou pomoc nám poskytují firemní členové Klubu TI

Členství Patron

Členství General

Členství Basic​

Dále spolupracujeme

Transparency International ČR je od roku 2018 členem Divácké rady ČT, a to spolu s dalšími více než 60 zástupci institucí a spolků, které sdružují různé divácké skupiny a zároveň se angažují ve veřejném životě. Cílem rady je široká diskuse, jak se má veřejná služba České televize dále rozvíjet a zda případné rozšiřování služby, kterou ČT poskytuje svým divákům, jde směrem, který vytváří novou přidanou hodnotu, novou veřejnou službu, kterou diváci očekávají.

Bojujte proti korupci s námi.