Co bude, až nebude Andrej Babiš premiérem, s jeho střetem zájmů? Přinášíme klíčové odpovědi

Vydáno 15. 10. 2021

Občané 8. a 9. října 2021 ve volbách do Poslanecké sněmovny rozdali nové karty. Voliči tak rozhodli, jací kandidáti na příští čtyři roky získají 200 křesel v Poslanecké sněmovně a hlavně, které politické strany a hnutí sestaví novou vládu. Volební výsledky hovoří jasně, je téměř nemožné, aby hnutí ANO nadále mělo členy v novém vládním kabinetu či dokonce premiéra ve Strakově akademii.

Andrej Babiš | fotografie: Bernadett Szabo, Reuters

Přesun Andrej Babiše, předsedy ANO, z vlády do opozičních lavic ve Sněmovně zásadně dopadne na jeho střetu zájmů. Střet zájmů, který Transparency International (TI) v roce 2018 iniciovala zveřejněním klíčových důkazů, že premiér Babiš nadále ovládá koncern AGROFERT, a posléze odesláním právně-analytických podnětů českým a evropským institucím.

Další kroky úřadů v Česku a EU jsou tak přímým důsledkem naší advokační činnosti. TI proto přináší klíčové odpovědi na často kladené otázky ze strany široké veřejnosti a médií spojené s touto dlouholetou kauzou.

Bude opoziční poslanec Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Zákaz získávat veřejné zakázky, dotace a investiční pobídky se vztahuje pouze na členy vlády a jimi ovládané společnosti, nikoliv na poslance nebo stranické funkcionáře. Proto nebudou tyto zákazy do budoucna dopadat na Andreje Babiše jako poslance, a to ani kdyby měl v Poslanecké sněmovně nějakou vyšší funkci. Poslanci rovněž mohou podnikat a být členy orgánů podnikajících právnických osob.

Jiná situace nastává v případě ovládání médií, což je zakázáno všem politickým veřejným funkcionářům. Poslanec Babiš tedy bude muset vyřešit svůj evidentní střet zájmů spočívající v ovládání více než 30 % mediálního trhu v zemi. Právě tuto linku řeší už podruhé na podnět TI Městský úřad v Černošicích, který nedávno rozhodl o uložení pokuty za přestupek, proti čemuž se Andrej Babiš opět odvolá ke Středočeskému kraji.

Platí to i pro evropskou úroveň?

Na evropské úrovni se střet zájmů neřeší tak formalisticky jako v České republice, takže by mohla být problematická jakákoliv situace, kdy bude mít Andrej Babiš možnost z titulu své funkce přímo či nepřímo ovlivnit tok evropských finančních prostředků ve prospěch svých firem.

Hlasování řadového poslance postihnutelné nebude, ale nelze vyloučit, že by Evropská komise jako střet zájmů vyhodnotila ovládání klíčových výborů ve Sněmovně nebo státních institucí, kde mají tradičně zastoupení i poslanci – např. v klíčovém Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF).

Co se stane s koncernem AGROFERT?

Celý koncern byl vložen do svěřenských fondů, které byly vytvořeny za účelem obejití zákona o střetu zájmů. Statuty svěřenských fondů jsou tak jednoznačně koncipovány ve prospěch Andreje Babiše, že mu právně nic nebrání v tom, aby si hned vzal zpět do svých rukou celý svůj majetek ve formě akcií AGROFERT, a.s., a SynBiol, a.s.

Všechny firmy v holdingu mohou ode dne ztráty premiérské funkce jejich vlastníka začít čerpat dotace a získávat veřejné zakázky bez omezení. Problém vzniká pouze u zmíněných médií a je otázkou, zda bude Andrej Babiš ochotný se jich zbavit, pokud by se chtěl v politice nadále přímo angažovat.

Co je potřeba udělat, aby se možnost zneužívání střetu zájmů nemohla opakovat?

Předně je nezbytné opravit děravý zákon o střetu zájmů. Bezzubé totiž nejsou jen zákazy přijaté v roce 2017. Na přelomu roku vznikla i díra v přístupu k majetkovým přiznáním politiků a zákon nedokáže efektivně řešit ani nedávná zjištění, že Andrej Babiš nepřiznal majetky vlastněné přes firmy v daňových rájích.

Kromě brzké opravy stávajícího zákona je na místě řešit také to, jestli a jak by zákon měl postihnout moderní online média nebo kdo bude odpovědný za jeho vymáhání. Mimo to bude zapotřebí podchytit střet zájmů v procesech distribuce evropských dotací, kde ani pod tlakem Evropské komise nebyla Klára Dostálová (ANO), ministryně pro místní rozvoj, ochotná zapracovat potřebné změny.

Nejde o jedinou normu, kterou bude třeba se zabývat ve snaze redukovat výhody, které AGROFERT v průběhu let získal díky tomu, že jeho majitel a významní manažeři ovládali podstatnou část státní správy. Výhody mohou být poschovávány v různých předpisech týkajících se zemědělství, zdravotnictví či jiných odvětví, kde Andrej Babiš podniká.

Znamená to, že kauza střetu zájmů Andreje Babiše ze dne na den skončila?

Určitě ne. Jednalo se o tak zásadní problém, že se dozvuky budou připomínat ještě roky. Babišovi právníci věděli celou dobu, že pouze hrají o čas. Proto nyní leží největší balík problematických dotací stále na dotačních úřadech v jakémsi nejasném stavu.

Sice si většinou nikdo netroufl peníze vyplatit, na druhou stranu ale ani žádosti zamítnout. Zároveň u mnoha projektů odmítla Evropská unie jejich proplacení, ale přitom se zčásti hradily z českého rozpočtu. Bude nezbytné toto vyřešit, ale bez snahy o odplatu nebo naopak o zachránění koncernu AGROFERT.

Prevence střetu zájmů není jen o premiérovi Andrejovi Babišovi. On jistě není jediným podnikatelem, který by mohl mít zálusk na nejvyšší politické funkce. Každý veřejný funkcionář by se měl vyvarovat jednání, kdy jeho osobní zájmy mohou ovlivnit výkon jeho veřejné funkce.

zákoně o střetu zájmů to dokonce je, jenom za to není stanovena zákonná sankce, protože bychom měli být schopní – obzvlášť po této lekci – střet zájmů poznat a odmítnout jej dříve, než opět přeroste v problém, který by ohrožoval právní stát v České republice.


Projekty a kauzy: Střet zájmů Andreje Babiše

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

03/22

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal obžalobu na Andreje Babiše (ANO) a Janu Nagyovou v kauze týkající se dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.