TI vyzvala eurokomisařku Creţu, aby při své návštěvě ČR zohlednila nařízení o střetu zájmů

Vydáno 05. 09. 2018

Transparency International ČR (TI ČR) otevřeným dopisem vyzvala rumunskou eurokomisařku pro regionální politiku Corinu Creţu, aby v souvislosti s nadcházejícím jednáním s premiérem Andrejem Babišem podnikla vhodné kroky k zajištění větší transparentnosti jednání s ohledem na potenciální existenci střetu zájmů premiéra.

Eurokomisařka Corina Creţu | zdroj: Evropský parlament

Ve dnech 5. a 6. září 2018 má proběhnout plánovaná návštěva eurokomisařky Coriny Crețu v České republice. Do její agendy spadá implementace zhruba třetiny evropského rozpočtu v podobě strukturálních a investičních fondů EU a jejich transparentní využívání.

 

Proč upozorňujeme na toto setkání?

Společnosti holdingu AGROFERT patří k významným příjemcům dotací z evropských strukturálních a investičních fondů, a to prostřednictvím národních operačních programů (např. Programu rozvoje venkova 2014–2020). Jelikož lze premiéra Andreje Babiše z titulu jeho funkce považovat za osobu podílející se na plnění unijního rozpočtu, TI ČR má důvodné obavy z možné existence střetu zájmů s ohledem na jeho hospodářský zájem ve vztahu k holdingu AGROFERT, a zejména společnostem pobírajícím unijní dotace. Po podnětu podaném z důvodu podezření na spáchání přestupku podle relevantních českých předpisů připravuje TI ČR podnět k Evropské komisi zabývající se existencí rizika střetu zájmů českého premiéra.

Podle článku 61 nového finančního nařízení je osobám podílejícím se na plnění rozpočtu EU, včetně přípravy na tuto činnost, stanovena povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy EU. Názorným příkladem je nadcházející setkání rumunské eurokomisařky s českým předsedou vlády, které je možné vnímat jako přípravné jednání v rámci plnění rozpočtu. V souladu s požadavky nového finančního nařízení by proto měla být přijata vhodná opatření zamezující vzniku střetu zájmů.

Dopis TI ČR eurokomisařce Corině Creţu | zdroj: TI

Problematický aspekt schůzky vidíme v možnosti ovlivňování představitelů Evropské komise ze strany osoby pana Babiše, a to kvůli jeho potenciálnímu střetu zájmů ve vztahu k ovládání holdingu Agrofert. To může mít dopad i na nestrannost Evropské komise při rozhodování o našem podnětu,“ doplňuje Milan Eibl, analytik TI ČR.

TI ČR proto vyzývá Corinu Crețu a další evropské úředníky, kteří se její návštěvy v České republice zúčastní, aby při jejich setkání s premiérem Babišem respektovali princip transparentnosti v souvislosti se správou veřejných prostředků. Jako jedno z vhodných opatření navrhuje TI ČR alespoň zveřejnit zápis z proběhlých jednání s cílem informovat širokou veřejnost o jeho průběhu. Cílem by rovněž mělo být přijetí účinných a včasných preventivních opatření k ochraně finančních zájmů EU.

 

Ke stažení

Dopis eurokomisařce

 

Transparency International ČR

Už 20 let aktivně bojujeme v Česku proti korupci, jako pobočka globální sítě nevládní organizace Transparency International.

Náš tým 13 zaměstnanců a 7 stážistů, s rozpočtem kolem 9 milionů korun ročně, zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí. Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a zkušeností v nastavování protikorupčních programů a strategií.

Přes naše projekty přispíváme k systémovým změnám, od regulace hazardu, financování sportu, přes veřejné zakázky, komunální politiku a monitoring financování volebních kampaní až po fungování policie a justice.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou protikorupční právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Odhalili jsme mimo jiné nekalosti v Lesích ČR, zastavili předražený Ekotendr, řešili zakázky v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů např. kolem ROP Severozápad, praní post-sovětských peněz v Česku nebo První chráněné dílny. Zaměřujeme se dlouhodobě také na téma střetu zájmů, aktuálně v souvislosti s premiérem Andrejem Babišem a společností Agrofert. Naše aktivity pomohly ušetřit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

Klíčová je pro nás finanční podpora ze strany široké veřejnosti, která nám přidává nejen na stabilitě, ale především na nezávislosti a kredibilitě. Děkujeme, že díky Vám nejsme sami na naší cestě za slušnější Česko bez korupce.

 


Štítky: Střet zájmů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.