Klub Transparency International

Vadí Vám stav korupce v České republice? Máte pocit, že už to nikoho ani nezajímá? V Klubu Transparency International to zajímá každého! Přidejte se mezi ty, kteří nepovažují korupci, protekci a klientelismus za normu a rozhodli se s těmito nešvary české společnosti aktivně bojovat.

Proč se stát členem

Jednotlivec

Protože i jediná kapka tvoří oceán. Existuje tisíc důvodů. Přečtěte si tři nejdůležitější.

  • Přehled. Jako první se dozvíte o aktuálních činnostech TI, budeme vás informovat o akcích, které vás zajímají, a získáte naši výroční zprávu, kde najdete třeba i to, kam vaše peníze putují.
  • Daňové zvýhodnění. Jako přispěvatelé si můžete hodnotu darů odečíst ze základu daně.
  • Budete vidět. Vaše jméno uvedeme (s vaším souhlasem) na webu TI i ve výroční zprávě. Vy naopak můžete využít loga Klubu TI na vlastním webu.
Více informací o možnostech a podmínkách členství jednotlivce

Firma

Projevte se jako silná společnost s jednotným názorem, který chcete podporovat aktivně.

  • Hlavní benefity. Tak jako jednotlivci, i vy se stanete naší morální podporou, získáte přehled, daňové zvýhodnění a budete vidět. To vám můžeme slíbit.
  • Speciální členství. Pokud jste v Klubu TI členem Patron, poskytneme vám navíc půldenní konzultaci, přednášky pro zaměstnance i pozvánky na neveřejné akce pořádané TI.
  • Klub vyvolených. Jméno vaší firmy bude figurovat vedle prestižních společností, které nás podporují již řadu let. Přidejte se k nim.
Více informací o možnostech a podmínkách firemního členství

V případě zájmu o firemní členství prosím kontaktujte:

David Kotora, fundraising a komunikace

+420 224 240 897

Individuální členové

TI mě přesvědčilo, že ví, jak prosazovat transparentnost ve veřejném prostoru.

Pavel Šamonil

Korupci vnímám jako velmi závažný celospolečenský problém, se kterým je třeba bojovat.

David Lachout
člen Klubu TI

Jsem vám velmi vděčný za vaši práci, kterou jako Transparency International pro tuto zemi odvádíte.

Jan Pánek
Člen Klubu TI

Seznam jednotlivých členů

Firmy

Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit.

Miroslav Uřičař, ředitel právního útvaru
T-Mobile Czech Republic a.s.

V rámci svého etického kodexu razí Allianz dlouhodobě přístup nulové tolerance podvodného jednání a korupce.

Rudolf Kulla, Chief Compliance Officer
Allianz pojišťovna, a.s.

Rozhodli jsme se podporovat TI, protože se domníváme, že účinně napomáhá zavádění transparentních postupů a chování, které budou mít pozitivní dopad nejen na nás a naše podnikání, ale také na budoucí generace.

David Chirnside, partner
Flow East a.s.

Seznam firemních členů

V případě zájmu o firemní členství prosím kontaktujte:

David Kotora, fundraising a komunikace

+420 224 240 897