Pavel Uhl: Největší riziko nejen pro TI, ale pro celou společnost je zvýšená tolerance ke zcela neurvalému jednání předsedy vlády

Vydáno 20. 07. 2019

V posledních týdnech zaplnily veřejný a mediální prostor prohlášení premiéra Andreje Babiše na adresu Transparency International (TI), ve kterých naši protikorupční organizaci konstantě označuje jako „zkorumpovanou Transparency“. Co bylo spouštěčem těchto prohlášení? Proč TI podává žalobu? A jaké kroky žalobě předcházely? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v rozhovoru kolegy Davida Kotory s Pavlem Uhlem, naším advokátem a členem Správní rady TI.

Pavel Uhl, advokát a člen Správní rady TI | zdroj: Hospodářské noviny – Jan Symon

Pavle, můžeš stručně shrnout, čeho se žaloba především týká a co je jejím hlavním smyslem?

Žaloba se týká toho, že Andrej Babiš soustavně a opakovaně uráží Transparency International svými zjevně lživými výroky. Žaloba požaduje, aby to soud zakázal a současně, aby mu přikázal se omluvit

Dokážeš definovat nějaký moment, kdy tyto výroky Andreje Babiše vůči TI začaly? Co je spustilo, případně co jim předcházelo?

Výroky začaly loni krátce po podání podnětu Evropské komisi a Městskému úřadu v Černošicích. Tyto podněty upozorňovaly na střet zájmů Andreje Babiše. Otázka, zda to bylo skutečně spouštěčem, je ale spíše na pana Babiše.

Jaké byly (pokud vůbec) reakce Andreje Babiše na jednotlivé kroky TI (otevřený dopis, předžalobní výzva, žaloba)? Překvapila tě jeho (ne)reakce něčím?

Žalobě předcházel poměrně vstřícný osobní dopis předsedy dozorčí rady TI. Když ve výrocích neustal, poslal jsem jménem TI dvě předžalobní výzvy. Sám Andrej Babiš na výzvu reagoval prostřednictvím svého obhájce. Výzvě nevyhověl.

Co mne mírně překvapilo, byla textace odpovědi, která uváděla, že Andrej Babiš není připraven výzvě vyhovět. Trochu to na mne působilo, jako kdyby se na omluvu tvrdě připravoval, ale ještě se necítil být dostatečně připraven.

Byly zaslány dvě předžalobní výzvy, jedna adresovaná přímo Andreji Babišovi a druhá Úřadu vlády ČR. V samotné žalobě jsou pak uvedeni dva žalovaní, za prvé Andrej Babiš a za druhé Česká republika. Proč tomu tak je?

Existuje zde ne úplně jasná rozhodovací praxe, podle které za výroky osob ve veřejných funkcích, pokud se vztahují k výkonu této funkce, nese odpovědnost stát. My jsme to vyhodnotili tak, že za výroky, které přednesl v Poslanecké sněmovně jako předseda vlády, nese odpovědnost stát, kdežto za výroky do médií, které pronesl jako politik podezřelý z konfliktu zájmů, nese odpovědnost on sám. Jak to uchopí soudy, je těžké předjímat.

Bylo by (teoreticky) možné, aby se na základě předžalobní výzvy omluvil Úřad vlády České republiky, a následná žaloba se tedy týkala Andreje Babiše pouze jako fyzické osoby?

Ano, ale nestalo se tak. Úřad vlády na výzvu nijak nereagoval

Jak dlouho může tento soudní spor trvat, jaký by měl být jeho průběh a kdy očekáváš jeho vyřešení?

Odhadování délky soudních sporů je věštecká až šarlatánská disciplína. Nejde to.

Jak často se v České republice objevují žaloby na ochranu dobrého jména právnické osoby? Kolik z nich přibližně bývá úspěšných? Můžeš jmenovat nějaký podobný příklad žaloby z minulých let?

Nevím, neexistuje dostupná statistika. Rozhodnutí, pokud neprochází úrovní Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu, se nezveřejňují. Neexistují žádná dostupná data, ze kterých by šlo vycházet. Něco ale napoví už jenom to, že nejrozšířenější právní software obsahuje 654 rozsudků, které se týkají ochrany osobnosti fyzických osob, kdežto k ochraně dobrého jména právnické osoby nemá tento software ani tematické heslo a rozsudky se podřazují pouze pod kategorii právnické osoby. Takových rozsudků je evidováno 176, ale ochrany dobrého jména se týká méně než 10 %. Už jenom z těchto čísel je patrné, že je to velmi výjimečná disciplína. Žádný případ z poslední doby, o kterém bych mohl mluvit, neznám.

Co ty osobně považuješ za největší riziko pro TI plynoucí ze zmiňovaných tvrzení Andreje Babiše?

Začnu jinak. Největší riziko nejen pro TI, ale pro celou společnost je zvýšená tolerance ke zcela neurvalému jednání předsedy vlády, který lže a uráží, a to navíc s pocitem beztrestnosti. Ve vztahu k TI to samozřejmě představuje možné snížení kredibility, protože je stále dost lidí, kteří si myslí, že když předseda vlády říká něco soustavně a dlouho, tak že je to pravda, jinak by mu přece v tom někdo zabránil. Už jenom z tohoto důvodu bylo nutné se bránit, abychom mu nedali mlčky za pravdu.

Co bys ty osobně považoval za ideální výsledek tohoto sporu?

Kdyby Andrej Babiš sám naznal, že se dopustil ohromné křivdy a sám od sebe by se hluboce omluvil a pochválil význam práce TI pro kvalitu demokratického prostředí v ČR. Pak bychom vzali žalobu zpět a šli všichni spokojení domů. Něco mi ale říká, že je to cíl spíše neskromný a že se to nejspíše nestane. Dovoluji si tedy formulovat méně ambicióznější cíl, kterým je plný procesní úspěch ve sporu.

Považuješ za reálné, že se Andrej Babiš omluví?

Považuji za reálné, že ve sporu uspějeme. Jestli je reálné, že bude Andrej Babiš respektovat pravomocný rozsudek, je otázka spíše na něj. Pevně doufám, že ano.

 

Pavel Uhl je samostatným advokátem v Praze, který je volně přidružen k advokátní kanceláři AK RHK, s. r. o. Vykonává generální praxi se specializací na veřejné právo. Spolupracuje s některými neziskovými organizacemi. Pokud mu to čas a jiné okolnosti dovolí, působí nepravidelně v krátkodobých volebních pozorovatelských misích OBSE v zemích bývalého Sovětského svazu. Studoval právo a politologii.


Projekty a kauzy: Střet zájmů Andreje Babiše

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

08/23

Vláda Petra Fialy (ODS) novelizovala zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten nově řeší u politiků střet zájmů v oblasti dotací a médií, nevztahuje se ale na veřejné zakázky a online média. TI apeluje na komplexní vyřešení této problematiky.

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.