Nestrannost a transparentní financování

Transparency je nevládní, nezisková a především nezávislá protikorupční organizace s diverzifikovaným financováním. Náš tým tvoří 13 zaměstnanců a 7 stážistů, s rozpočtem kolem 12 milionů korun ročně.

TI dostává od veřejnosti a firem na svou činnost dary a na své obecně prospěšné aktivity získává prostředky i výdělečnou činností (školení, analýzy korupčních rizik pro firmy, on-line školení pro firmy i veřejný sektor).

Kromě toho soutěžíme o granty a dotace od nadací i z veřejných prostředků. Realizujeme několik jasně definovaných a cílených vzdělávacích a analytických projektů financovaných z různých českých i evropských institucí a nadací. O všech svých finančních zdrojích pravidelně a otevřeně informujeme.

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.).

Přehled financování TI v roce 2022 naleznete v naší aktuální výroční zprávě.

Podrobné informace o našem financování, včetně zdrojů a výdajů, můžete najít v našich výročních zprávách:

 

Bojujte proti korupci s námi.