Právní poradna

Petr Leyer

právník a člen Správní rady

petr.leyer@transparency.cz

V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. První praktické pracovní zkušenosti získal ve státní správě v oblasti legislativy. Ovládá anglický a německý jazyk.

Petr v Právní poradně TI pracuje od srpna 2010 a byl i jejím vedoucím. Podílí se také na dalších aktivitách TI, především mezinárodních projektech a vzdělávání, např. Ochrana oznamovatelů v Arménii (WHIP), Férové veřejné zakázky v ESI fondech, protikorupční kurzy pro úředníky (MPSV), studenty (Pro Bono Aliance, FES a PrF UK) i soukromé společnosti (Pražské vodovody a kanalizace, CSG, Up ČR). Je členem pracovních komisí k whistleblowingu a pro hospodárné nakládání s majetkem státu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Byl též členem protikorupční komise Rady Libereckého kraje.

Tematicky se zaměřuje především na problematiku ochrany oznamovatelů (whistleblowing), střetu zájmů, veřejných zakázek, nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů (compliance) ve veřejné i soukromé sféře a fungování územních samospráv. 

Od listopadu 2020 do dubna 2022 byl ředitelem české pobočky TI. Od května 2022 je členem Správní rady TI a dále zastává pozici seniorního právníka v naší organizaci.

Petra můžete sledovat i na jeho profilu na sociální sítí X jako @LeyerPetr.

Fotografie ke stažení.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.