Právní poradna

Petr Leyer

právník

leyer@transparency.cz

V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. První praktické pracovní zkušenosti získal ve státní správě v oblasti legislativy.

V Právní poradně TI pracuje od srpna 2010 a podílí se i na dalších aktivitách TI, především mezinárodních projektech a vzdělávání, např. Ochrana oznamovatelů v Arménii (WHIP), Férové veřejné zakázky v ESI fondech, protikorupční kurzy pro úředníky (MPSV), studenty (Pro Bono Aliance, FES a PrF UK) i soukromé společnosti (Pražské vodovody a kanalizace, CSG, Up ČR). Byl též členem protikorupční komise Rady Libereckého kraje.

Tematicky se zaměřuje především na problematiku ochrany oznamovatelů (whistleblowing), střetu zájmů, veřejných zakázek, nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů ve veřejné i soukromé sféře a fungování územních samospráv.

Petra můžete sledovat i na jeho Twitteru jako @LeyerPetr.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.