Lidé v Transparency

To, co nás žene dopředu, je touha zlepšit situaci v naší zemi. Náš tým tvoří odborníci s dlouholetými zkušenostmi, které uplatňujeme v každodenním omezování korupce.

My všichni z TI

Petr Leyer

ředitel české TI

V TI pracuje od roku 2010 a od listopadu 2020 na pozici ředitele, je statutárním zástupcem Transparency International.

Právní poradna

Naše právní podpora poskytuje bezplatné právní poradenství. Setkali jste se s korupcí, nehospodárností ve veřejném sektoru nebo nesprávným úředním postupem? Napište nám!

Investigativa a analytika

Naše analytické a investigativní oddělení uvádí kauzy do pohybu. Mapuje majetkové vazby a odhaluje korupční jednání.

Naše projekty

Naše projekty přinášejí expertní analýzy na nejrůznější témata, vzdělávají širokou veřejnost, vnášejí inovační témata a postupy do expertních debat. Nedílnou součástí jsou projekty realizované v rámci zahraniční spolupráce.

Fundraising a komunikace

Oddělení fundraisingu a komunikace se stará o veškeré veřejné výstupy organizace, spravuje webové stránky i sociální sítě, organizuje veřejné akce. Zároveň se stará o členy Klubu TI a všechny dárce.

David Kotora

vedoucí fundraisingu a komunikace

kotora@transparency.cz

Lucia Vilimovská

specialistka fundraisingu a komunikace

vilimovska@transparency.cz

Františka Rohlíčková

asistentka fundraisingu a komunikace

rohlickova@transparency.cz

Kancelář a finance

O zdravou finanční stránku organizace a hladký chod kanceláře se stará tento tým.

Správní rada

Správní rada dohlíží na nezávislé fungování a dlouhodobé směřování organizace v souladu s jejím posláním.

Jan Spáčil

předseda Správní rady TI

Philip Staehelin

člen Správní rady TI

Pavlína Louženská

členka Správní rady TI

Lenka Černá

členka Správní rady TI

Pavel Uhl

člen Správní rady TI

Ondřej Klofáč

člen Správní rady TI

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na finanční chod a stabilitu organizace.

Petr Kříž

člen Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová

členka Dozorčí rady TI

Martin Janíčko

člen Dozorčí rady TI

Bojujte proti korupci s námi.