Lidé v Transparency

To, co nás žene dopředu, je touha zlepšit situaci v naší zemi. Náš tým tvoří odborníci s dlouholetými zkušenostmi, které uplatňujeme v každodenním omezování korupce.

My všichni z TI

Ondřej Kopečný

ředitel české kanceláře TI

Ředitelem české kanceláře Transparency International je od května 2022. Ondřej je také statutárním zástupcem naší protikorupční organizace.

Právní poradna

Naše právní podpora poskytuje bezplatné právní poradenství. Setkali jste se s korupcí, nehospodárností ve veřejném sektoru nebo nesprávným úředním postupem? Napište nám!

Investigativa a analytika

Naše analytické a investigativní oddělení uvádí kauzy do pohybu. Mapuje majetkové vazby a odhaluje korupční jednání.

Naše projekty

Naše projekty přinášejí expertní analýzy na nejrůznější témata, vzdělávají širokou veřejnost, vnášejí inovační témata a postupy do expertních debat. Nedílnou součástí jsou projekty realizované v rámci zahraniční spolupráce.

Fundraising a komunikace

Oddělení fundraisingu a komunikace se stará o veškeré veřejné výstupy organizace, spravuje webové stránky i sociální sítě, organizuje veřejné akce. Zároveň se stará o členy Klubu TI a všechny dárce.

David Kotora

vedoucí fundraisingu a komunikace

david.kotora@transparency.cz

Lucia Vilimovská

specialistka fundraisingu a komunikace

lucia.vilimovska@transparency.cz

Monika Krejčí

specialistka rozvoje korporátních vztahů

monika.krejci@transparency.cz

Kancelář a finance

O zdravou finanční stránku organizace a hladký chod kanceláře se stará tento tým.

Správní rada

Správní rada dohlíží na nezávislé fungování a dlouhodobé směřování organizace v souladu s jejím posláním.

Jan Spáčil

předseda Správní rady TI

Philip Staehelin

člen Správní rady TI

Lenka Černá

členka Správní rady TI

Pavel Uhl

člen Správní rady TI

Ondřej Klofáč

člen Správní rady TI

Petr Leyer

právník a člen Správní rady

petr.leyer@transparency.cz

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na finanční chod a stabilitu organizace.

Petr Kříž

člen Dozorčí rady TI

Eva Kotlánová

členka Dozorčí rady TI

Martin Janíčko

člen Dozorčí rady TI

Bojujte proti korupci s námi.