Investigativa a analytika

Milan Eibl

vedoucí analytik

eibl@transparency.cz

Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, do Transparency nastoupil jako stážista v roce 2013. Od roku 2017 působí jako vedoucí analytik. Dlouhodobě se věnuje zneužívání veřejných prostředků a mapování majetkových vztahů politicky aktivních osob.

Milana můžete sledovat na jeho Twitteru jako milan_eibl.

Bojujte proti korupci s námi.