Téma: Veřejné zakázky

Takzvaná transparentní novela zákona o veřejných zakázkách z dubna roku 2012 přinesla do této oblasti mnoho pozitivních změn, především odstranila nechvalně známé losovačky a značně rozšířila okruh informací o veřejných zakázkách, ke kterým má veřejnost přístup na takzvaných profilech zadavatelů.

Aniž by však bylo ponecháno dostatek času na konsolidaci těchto nově nastavených pravidel, názorový proud směřující k větší deregulaci zadávání nabral nový vítr do plachet a za výrazné podpory komunálních politiků protlačil do zákonného opatření v Senátu pozměňovací návrh směřující k zvýšení limitů pro povinný postup dle zákona o veřejných zakázkách.

Transparency International ČR se pokouší dohlížet na transparentnost, prověřuje podněty adresované naší právní poradně a následně podniká kroky ve státním řízení.

A v neposlední řadě se aktivně účastní expertních debat o podobě nového zákona o veřejných zakázkách a snaží se být protiváhou různým lobbistickým tlakům, které do této oblasti směřují.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Články

Kauzy

Projekty

Publikace

Bojujte proti korupci s námi.