Téma: Protikorupční zákony

V českém právním řádu najdeme několik zákonů, které lze označit za protikorupční. Zároveň většina z nich trpí mezerami a nedodělky – zákon o financování politických stran a hnutí, zákon o střetu zájmů, zákon o státní službě. Další pak chybí úplně – jako zákon o ochraně oznamovatelů nebo zákon o lobbingu.

Transparency International je členem Rady vlády pro boj s korupcí, aktivně se zapojuje do dialogů nad vznikajícími normami a zasazuje se o novelizaci některých stávajících úprav.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Články

Kauzy

Projekty

Publikace

Bojujte proti korupci s námi.