Téma: Protikorupční zákony

V českém právním řádu najdeme několik zákonů, které lze označit za protikorupční. Zároveň většina z nich trpí mezerami a nedodělky: zákon o financování politických stran a politických hnutí, zákon o střetu zájmů, zákon o státní službě či zákon o ochraně oznamovatelů. Další pak chybí úplně, jako například zákon o lobbingu.

Transparency International ČR je členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Aktivně se zapojuje do dialogů nad vznikající legislativou a zasazuje se o novelizaci některých stávajících úprav.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Články

Kauzy

Projekty

Publikace

Bojujte proti korupci s námi.