Mýty a fakta

Tým Transparency International | zdroj: TI a fotografie Jan Volejníček

Zdání občas klame. V české kanceláři Transparency International (TI) nepracuje 150 lidí a nesídlíme v proskleném mrakodrapu, jak by se někdy mohlo zdát. Na této fotce sice nejsme všichni, ale o moc více nás není.

Nyní Vám proto přinášíme přehled nejčastějších mýtů, které o TI kolují spolu s našimi fakty.

Podcast Stošestka | zdroj: TI

Neprůhledné financování organizace

Transparency je nevládní nezisková a především nezávislá protikorupční organizace s diverzifikovaným financováním. Náš tým tvoří 14 zaměstnanců a řada stážistů, s rozpočtem kolem 15 milionů korun ročně. TI dostává od veřejnosti a firem na svou činnost dary a na své obecně prospěšné aktivity získává prostředky i výdělečnou činností (školení, analýzy korupčních rizik pro firmy, on-line školení pro firmy i veřejný sektor).

Kromě toho soutěžíme o granty a dotace od nadací i z veřejných prostředků. Realizujeme několik jasně definovaných a cílených vzdělávacích a analytických projektů financovaných z různých českých i evropských institucí a nadací. O všech svých finančních zdrojích pravidelně a otevřeně informujeme.

Členové Správní a Dozorčí rady TI dlouhodobě nepobírají žádné odměny za svou práci, na rozdíl od státních či dozorčích rad městských či státních firem, které obsazují politici. Právní poradna TI mimo jiné pro širokou veřejnost poskytuje zdarma právní poradenství, a to v oblasti korupce.

Máme také transparentní dárcovský účet vedený u Fio banky, a.s.: 2100385154/2010.

Neziskoví darmožrouti

Pod pojem neziskové organizace, kterých je v České republice více než 120 000, se u nás řadí spolky (občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, ale třeba i některé školské právnické osoby a církevní právnické osoby, resp. jejich účelová zařízení.

Co se týče věcného určení veřejných prostředků, vedou sociální věci a sport, které spolu tvoří přes 60 % dotací ze státního rozpočtu.

Je faktem, že jsou neziskové organizace často financovány prostřednictvím dotací a grantů ze státní či evropské úrovně. Neziskovky tyto finance však „nedostávají“, ale soutěží o ně ve výběrových řízeních – stejně jako každá komerční firma. Po „získání“ takových projektových financí následují audity s přesností na jeden haléř, finanční a správní kontroly, či složité výkaznictví.

Stát formou grantových projektů pro nevládní organizace realizuje některé své závazky vůči občanům – a jinak, lépe, ani levněji to nejde (jinak by to nedělal). Více na toto téma si můžete přečíst v našem blogu.

Kauzy na zakázku

TI korupční kauzy řeší v České republice přes 25 let, a to nehledě na stranickou příslušnost jejich aktérů nebo jejich postavení. TI se zabývá jak kauzami, s kterými se na ni obrátí občané (klienti právní poradny), tak sama vyvíjí investigativní činnost. TI ovšem není orgánem s vyšetřovacími pravomocemi, takže je odkázána na veřejné zdroje informací (např. zákon o svobodném přístupu k informacím), které mají své limity.

Zakládáme si na odbornosti a kvalifikovaných výstupech. TI všechny kauzy důkladně analyzuje po věcné i právní stránce a vždy upřednostňuje právní řešení daného případu.

Medializace kauzy není primárním cílem, je spíše prostředkem nebo poslední možností, když právní řešení selžou. Rozhodně tedy neplatí pravidlo, že o čem nemluvíme v médiích, tím se nezabýváme. V Transparency řešíme mnoho kauz. Ne všechny kauzy jsou však z pozice neziskové organizace vyřešitelné (např. pro nedostatek důkazů) a zároveň jsou naše kapacity omezené, takže bohužel nestíháme prověřovat 100 % toho, co bychom sami chtěli nebo co si každý občan představuje, že bychom prověřovat měli.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Odhalili jsme mimo jiné nekalosti v Lesích ČR, zastavili předražený Ekotendr, řešili zakázky v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Rozkrýváme vztahové pavučiny politiků a podnikatelů např. kolem ROP Severozápad, praní ruských peněz v Česku nebo První chráněné dílny. Otevřeli jsme kauzu střetu zájmů Andreje Babiše (ANO), nebo poukazujeme na nekalosti týkající se Kanceláře prezidenta republiky pod vedením Miloše Zemana. Více se mimo jiné dočtete na našem výročním webu ruzovypatnik.cz. Pracujeme padni komu padni.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou protikorupční právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky. Pokud máte podezření o korupci, nebo chcete nahlásit nekalost, neváhejte se obrátit bezplatně na naší právní poradnu, a to na emailu: poradna@transparency.cz.

Z jakých zdrojů jsme financovaní, se dozvíte v naších výročních zprávách.

B tým hnutí ANO 2011 a Andreje Babiše

Andreje Babiše kritizujeme dlouhodobě. Byli jsme jedni z prvních, kteří poukazovali na problematické Čapí hnízdo, nebo jsme kritizovali novelu zákona o střetu zájmů jako nedostatečnou – což se teď ukazuje jako pravdivé.

V červnu 2018 jsme zveřejnili důkaz o tom, že Andrej Babiš je stále ovládající osobou společnosti Agrofert a tudíž se nachází ve střetu zájmů. Proto jsme podali první podnět k českým úřadům a druhý k úřadům evropským.

David Ondráčka a ministerstvo vnitra

Na podzim roku 2013 Andrej Babiš předseda hnutí ANO nabídl potenciální post ministra vnitra Davidu Ondráčkovi. Tehdejší ředitel TI měl podmínku, aby post přijal, musí se nad jeho nominací shodnout celá tehdejší koaliční vláda, tedy jak hnutí ANO, tak i zbylé dvě politické strany ČSSD a KDU-ČSL.

Jednání trvalo 14 dní a k dohodě napříč politickou reprezentací nedošlo a na post ministra vnitra byl nominován sociální demokrat Milan Chovanec. Pomyslný „Rubikon“ tedy nebyl překročen. Na kritiku ohledně vyjednávání o postu ministra odpovídá David Ondráčka například v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Adriana Krnáčová a její působení v TI

Adriana Krnáčová byla ředitelkou TI do roku 2008 (v organizaci působila na různých pozicích od roku 2002). V naší organizaci tedy přes 15 let nepracuje. Mezitím působila v dalších firmách či organizacích, než se stala v roce 2014 primátorkou Prahy za hnutí ANO. Po jejím odchodu z naší organizace neneseme odpovědnost za její další soukromé či politické kroky a od jejího marketingu využíváním značky TI se distancujeme. Více mimo jiné v blogu.

Útoky Tomio Okamury

Politik a podnikatel Tomio Okamura vstoupil do politiky jako senátor v roce 2012 a do prvního konfliktu s ním jsme se dostali při našem monitoringu financování prezidentských kampaní v roce 2013, ve kterém od nás obdržel ze všech kandidátů nejhorší hodnocení transparentnosti své kampaně. Byl jediným z hodnocených, kdo se proti výsledku ohradil a na TI podal trestní oznámení, podnět na finanční úřad a také žalobu na zrušení celé organizace. Soud však jeho žalobu zamítl v plném rozsahu.

Soud s Ivo Rittigem

„Politický podnikatel“ Ivo Rittig je protagonista řady kauz, ve kterých byly vyváděny finance z veřejných rozpočtů. Už řadu let mapujeme aktivity jeho a jeho nejbližších spolupracovníků.

TI spolupracovala na odhalení kauzy předražených jízdenek v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy, dále jsme odhalili kauzu GPS čipů ve služebních autech ČEZ, nebo jsme analyzovali předražený etický kodex pro Lesy ČR. Všechny tyto a mnohé jiné kauzy propojuje právě jméno Iva Rittiga a jeho firem.

I sám Ivo Rittig se následně pokusil napadnout TI u soudu, ten však žalobu zamítl.

Žaloba Martina Dvořáka

Martin Dvořák je bývalý ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy. Od roku 2011 jsme se věnovali hned několika kauzám napojený na tuto společnost: pomáhali jsme analyzovat, kudy se ztrácí z DPP peníze (předražené zakázky a smlouvy), a pomáhali jsme následně měnit nejvyšší management.

Tehdejší ředitel Martin Dvořák podal na TI žalobu pro pomluvu, tu však soud zamítl.

Žaloba TI na Andreje Babiše

Andrej Babiš, premiér ČR, začal s útoky a s lživými vyjádřeními o „zkorumpované Transparency“ ve chvíli, kdy jsme v roce 2018 upozornili na jeho střet zájmů. Několikrát jsme Andreje Babiše veřejně vyzvali, aby od těchto nepravdivých vyjádření upustil. Jelikož v nich dlouhodobě pokračuje, rozhodli jsme se bránit naše dobré jméno soudní cestou.

V únoru 2020 Krajský soud v Praze nepravomocně rozhodl, že Andrej Babiš může lhát, protože ho veřejně kritizujeme. Soud neposuzoval faktičnost, zda je TI zkorumpovaná, nebo ne, ale zabýval se tím, zda takové hodnotící výroky bez ohledu na pravdivost jsou stále pod ochranou svobody slova, na které jeho odůvodnění převážně stojí. Proti rozhodnutí jsme se odvolali.

Transparency následně v dubnu 2022 stáhla žalobu na Andreje Babiše. Možnost domáhat se omluvy soudní cestou už není možná, a to vzhledem k precedentnímu rozsudku Ústavního soudu v jiné kauze, který má ale přímý vliv nejen na náš případ, ale i na další podobného charakteru.

Hlavní snahou Andreje Babiše je zpochybnit financování a nezávislost naší protikorupční organizace, a tím znevěrohodnit naši činnost, která mimo jiné kritizuje jeho souběžné působení v politice a v soukromém sektoru. Naše financování je veřejné a pravidelně podléhá kontrolám ze strany auditorů a veřejných institucí.

Donašeči, práskači a udavači

V TI občas čelíme nevybíravým označením, že jsme „práskači“ a „donašeči“, nebo že jako organizace sami „udavače“ chráníme. Jeden z našich účelů poslání, jako obecně prospěšné společnosti, nás předurčuje k tomu, abychom upozorňovali na nekalosti související s korupcí.

Transparency International se mimo jiné dlouhodobě zasazuje za legislativní ochranu oznamovatelů nekalostí tzv. whistleblowerů, a to jak na mezinárodní úrovni, tak i v České republice.

Whistleblower poskytuje informace osobám nebo institucím, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit. Nejde tedy jen o samotné oznámení, ale také o nalezení smysluplného řešení. Jde o nástroj ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost, a zároveň o nenahraditelný zdroj informací nejen při odhalování jednání korupční povahy, ale také při odhalování činností ohrožujících zdraví lidí nebo životní prostředí.

Whistleblowing je anglický výraz odvozený od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku neboli v přeneseném smyslu upozornit, že se nehraje podle pravidel.

Dotace na Mezinárodní protikorupční konferenci

V roce 2001 získala TI 30 milionů korun formou státní dotace (jiná forma podpory tehdy nebyla možná), kterou jí poskytlo ministerstvo financí. Jednalo se o bezúročnou půjčku. Prostředky byly využity na pořádání Mezinárodní protikorupční konference. Ta se uskutečnila v pražském Kongresovém centru v říjnu stejného roku. Zasedání zaštítil i tehdejší český premiér Miloš Zeman.

TI z finanční podpory vyčerpala zhruba polovinu a 14 a půl milionu korun vrátila ministerstvu financí zpět. Vyúčtování státní dotace proběhlo řádně a ministerstvo financí jednoznačně schválilo jeho správnost. V rámci politického boje na nás kvůli této vratce byla podána trestní oznámení, žádný z vyšetřujících orgánů však neshledal úmyslné pochybení či překročení zákona.

Okolnosti případu, především pak jeho načasování, nás proto vedli k důvodným obavám, že cílem trestních oznámení bylo diskreditovat vytrvalou snahu o důsledné odhalovaní případů korupce, zejména korupce politické.

Skrytá pobočka CIA, FBI, NSA a KGB

Transparency International Česká republika nepatří nikomu, nejsme soukromá firma, ale obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Jsme ryze česká organizace, která je součástí mezinárodní sítě Transparency International a podstupujeme pravidelně proces reakreditace, abychom mohli využívat značku TI. Výhody, které pramení z mezinárodní sítě, jsou třeba sdílení protikorupčního know-how a zkušeností z jiných zemí.

Tuto organizaci vede v současnosti ředitel Ondřej Kopečný. Nad ním bdí česká Správní a Dozorčí rada. Kdo konkrétně tvoří náš tým a jaké tváře stojí za organizací, zjistíte zde. Pokud Vás zajímá, jak jsme financovaní, tak vše podstatné se dozvíte v naších auditovaných výročních zprávách.

Nejsme Amnesty International, ale Transparency International

Amnesty (AI) je lidskoprávní nezisková organizace zabývající se převážně ochranou vězňů svědomí. Transparency (TI) je protikorupční nevládní organizace, která hlídá veřejný zájem, hájí efektivní a odpovědnou správu země. Malá nápověda s nadsázkou. TI se snaží dostat zlé hochy do vězení, kdežto AI zase ty hodné z vězení.

Bojujte proti korupci s námi.