Transparency podala podnět k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

Aktualizováno 10. 10. 2019

Transparency International Česká republika (TI) dnes odeslala podnět napadající rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci českého střetu zájmů předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Zároveň TI své argumenty poskytla i nejvyššímu státnímu zástupci, který může podat proti rozhodnutí krajského úřadu správní žalobu.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky | zdroj: Jan Handrejch, Právo

Krajský úřad (odvolací orgán) minulý týden přestupkové řízení zastavil, ačkoliv Městský úřad v Černošicích (první instance) dvakrát potvrdil, že Andrej Babiš porušil zákon o střetu zájmů a zároveň mu vyměřil pokutu 200 000 korun.

Krajem uveřejněný dokument vykazuje celou řadu nestandardností a vzbuzuje pochybnost, zda má ještě parametry nezávislého rozhodnutí. Celkově pak vyznívá spíše jako obhajoba obviněného Andreje Babiše.

Aktuálně TI činí dvě podání. První podnět je směřován na Ministerstvo spravedlnosti, které v této věci posoudí, zda bylo rozhodnutí vydáno v souladu se zákonem a neobsahuje pochybení.

Druhé vyjádření je pak směřováno na Nejvyšší státní zastupitelství, které pokud vyhodnotí závažný veřejný zájem v prošetřování této věci, může kauzu předat přímo k soudu.

„Podnět k přezkumu rozhodnutí je směřován na Ministerstvo spravedlnosti, které v této věci jako gestor zákona o střetu zájmů posoudí, zda bylo rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy. Jedná se v podstatě o dozor v rámci správního řízení,“ vysvětluje Jan Dupák.

„Současně jsme s ohledem na to, že krajský úřad sám zaslal věc i nejvyššímu státnímu zástupci, považovali za důležité naše argumenty sdělit i jemu, aby měl k dispozici kompletní pohled na věc, až bude rozhodovat o eventuálním podání žaloby ve veřejném zájmu,” doplňuje právník TI.

Hlavní pochybnosti Transparency

Níže Vám ve stručnosti představujeme základní body shrnující naše pochybnosti. Detaily v kompletním znění naleznete v přiložených dokumentech: 

  • Krajský úřad v pravomocném rozhodnutí svévolně vykládá jednoznačné ustanovení zákona o střetu zájmů.
  • Krajský úřad v pravomocném rozhodnutí neuvádí podrobnou argumentaci a pouze zmiňuje články statutu svěřenských fondů Andreje Babiše, na jejichž základě potvrzuje jeho námitky.
  • Vyjádření svěřenských správců nemůže být bráno jako relevantní důkaz o neuplatňování vlivu Andreje Babiše, neboť při prohlášení opaku by je mohl jako zakladatel a obmyšlený na základě statutu svěřenských fondů z jejich funkce odvolat.
  • Černošický úřad postupoval při určení ovládající osoby mediálních společností podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti, gestora zákona o střetu zájmů. Toto stanovisko nadřízený Středočeský úřad ignoruje a rozhodoval v rozporu s ním.
  • Obě rozhodnutí Středočeského kraje vykazují významné rozpory. Původně byl případ do Černošic vrácen s vymezením okruhů, kterými je třeba se zabývat. To městský úřad splnil, ale najedou nadřízený krajský úřad tvrdí, že požadoval něco jiného.
  • Průběh reorganizace krajského úřadu je vysoce nestandardní: K účinnosti změn došlo krátce po vydání prvního prvostupňového rozhodnutí ve věci. Původně byla změna označována za dlouhodobě plánovanou, ale ukázalo se, že plán změn vznikl až v okamžiku zahájení přestupkového řízení s obviněným a neexistují k ní žádné písemné podklady.

Ke stažení 

Podnět Ministerstvo spravedlnosti

Vyjádření pro Nejvyšší státní zastupitelství

 


Projekty a kauzy: Střet zájmů Andreje Babiše

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

08/20

Ministerstvo spravedlnosti podruhé zamítlo návrh na přezkum rozhodnutí Středočeského kraje ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

08/20

Transparency podala podnět na přezkum rozhodnutí Středočeského kraje na základě argumentace z rozhodnutí NSZ

07/20

iRozhlas.cz zveřejnil klíčové dokumenty v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jedná se o statuty jeho svěřenských fondů, které byly až dosud neveřejné

07/20

Nejvyšší státní zastupitelství nepodá správní žalobu ve věci střetu zájmů premiéra, nejedná se prý o veřejný zájem

06/20

Evropský parlament schválil rezoluci týkající se střetu zájmů Andreje Babiše, která je apelem na jeho vyřešení. Pro hlasovalo 510 europoslanců z celkového počtu 664

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.