TI varuje: Vládní čísla nesedí, systemizace zasáhla téměř dvakrát tolik vedoucích pozic ve státní správě

Vydáno 31. 05. 2018

Transparency International (TI) dlouhodobě upozorňuje na problematiku tzv. state capture (privatizace veřejného zájmu), která v České republice v posledních letech probíhá a nedaří se ji omezovat. Tomu odpovídá i současná systemizace státní správy. Počet vyměněných vysokých státních úředníků je vyšší, než uvádí vláda.

Budova Úřadu vlády České republiky | zdroj: TI 

Systemizace státní správy v číslech

Vláda v prosinci 2017 schválila novou systemizaci služebních míst ve státní správě platnou od 1. ledna 2018. Dle vyjádření vlády mělo být zrušeno 14 sekcí a 23 služebních míst v rámci celé státní správy. TI pro ověření oslovila na začátku roku 2018 všechna ministerstva a Úřad vlády, aby potvrdila prezentované údaje.

Ukázalo se, že jen na těchto oslovených úřadech přestalo z důvodů systemizace zastávat svou pozici 37 představených od úrovně ředitelů odborů výše. Ministerstva financí a životního prostředí pak na dotaz neodpověděla, resp. z odpovědí nebyly změny patrné. Tato čísla jednoduše nekorespondují s údaji prezentovanými vládou.

V březnu 2018 pak přišla další vlna systemizace, která je již na hranici zákonnosti, jelikož se změna systemizace může dít v zásadě jednou ročně. Další změny jsou možné jen při podstatné změně okolností, ke kterým však v takto krátkém čase objektivně nedošlo.

„Jednotlivé kroky vlády nelze považovat bez dalšího za nezákonné, ale je nutné se na ně dívat z delší perspektivy. Zjevný rozpor mezi prezentovanými údaji a realitou a k tomu druhá rozsáhlá změna systemizace v krátkém čase, jasně ukazují na snahu činit zásadní personální změny i v demisi a obcházet zákon o státní službě. Spekulacím o dosazování loajálních osob to pak samozřejmě nahrává. Vláda by se měla snažit o stabilizaci státní správy, nikoliv o její demontáž,“ říká Petr Leyer, právník TI.

 

Postupně a hlavně nenápadně

Jsme svědky posunu od tradičních forem převzetí veřejného zájmu (nelegálního sponzoringu politických stran či neprůhledného lobbingu), k zásadním obměnám klíčových pozic ve vedení státních institucí – od bezpečnostních složek, přes ministerstva, regulátory až po vedení státních firem.

A zejména personální změny probíhající v bezpečnostních složkách mohou přímo ohrozit nezávislost institucí zodpovědných za vymáhání principů právního státu. Tyto složky se podílejí (v různé míře) na zajišťování bezpečnosti státu, či na vyšetřování citlivých kauz, včetně těch kolem premiéra či jeho hnutí.

Pokud navíc premiér sám bez důkazů vyjadřuje závažná podezření, že je možné v České republice si objednat trestní stíhání, následné reorganizační změny v bezpečnostních složkách vytvářejí ideální prostředí pro koncentraci moci do rukou úzké skupiny osob.

„State capture se už neděje tajně pod pláštíkem noci, ale jsou zde překotně rozebírány strategické instituce a organizace přímo za denního světla, a navíc je to doprovázeno populistickou rétorikou odpovědného vládnutí,“ dodává k privatizaci veřejného zájmu Milan Eibl, analytik TI.

Trend state capture se promítá i do celkového bodového hodnocení ČR v rámci každoročního „Indexu vnímání korupce“ vydávaného TI, kde naše země pravidelně obsazuje podprůměrné pozice ve srovnání s jinými zeměmi EU.

 

Quo vadis, státní správo? 

Současná vláda v demisi oznámila, že chce otevřít služební zákon, aby státní správu zefektivnila a odstranila „nevyhoditelné“ úředníky, kteří podle ní svou práci neodvádějí dobře. TI považuje zákon o státní službě stále za poměrně nový, a jakékoliv změny by měly podléhat hlubší analýze výhod a úskalí.

Vzhledem k agresivnímu postupu vlády vůči státní správě je vysoce rizikové novelizovat služební zákon zkratkovitě a bez hlubší koncepce. Voláme po široké diskusi s odborníky, legislativci, úředníky samotnými, občanskou společností a celým politickým spektrem, nikoliv po dílčí a uspěchané úpravě v legislativním shonu.

„Funkčnost služebního zákona se pozná až s výměnou vládních garnitur a současné kroky vlády považujeme za nebezpečné,“ doplňuje k novelizaci David Ondráčka, ředitel české pobočky TI a člen Mezinárodní správní rady TI.

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se mimo jiné věnuje společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.