#JÁTOPLATÍM

Chcete také podpořit boj s korupcí?

Přidejte se k osobnostem, které se přiznaly k tomu, že přispívají na náš transparentní účet.

Kdo nás platí?

A spousta dalších z vás…

Co jsme dokázali v roce 2023?

Upozornili
jsme na
36 korupčních kauz
Poskytli jsme
právní pomoc
191 klientům právní poradny
Připomínkovali
jsme
9 protikorupčních zákonů
Proškolili
jsme
1006 laiků a odborníků

Aktuálně řešíme tyto kauzy

Na co konkrétně využijeme Váš příspěvek:

Kde, co jak?

Odhalování korupčních kauz.

Dlouhodobě se věnujeme investigativní a analytické činnosti, rozkrýváme korupční kauzy a odhalujeme klientelistické vazby.

Právní poradenství.

Bezplatně radíme občanům, kteří se setkali s korupcí, nehospodárností ve veřejném sektoru nebo nesprávným úředním postupem.

Systémové změny.

Lobbujeme za protikorupční legislativu a návrhy systémových změn – protože předcházet požárům je lepší, než je pouze hasit.

Osvětová činnost.

Co všechno je korupce? Kde se s ní setkáváte můžete setkávat právě vy? A jak se jí bránit? O tom informujeme veřejnost.

Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Každý Váš příspěvek je pro nás velkou motivací pokračovat dál.
Děkujeme za Vaši podporu!

Bojujte proti korupci s námi.