TI: Stále panují pochybnosti, zda návrh zákona nenahrává svěřenským fondům

Vydáno 15. 03. 2020

Vláda ČR bude zítra (16. března 2020) projednávat návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který implementuje 5. evropskou směrnici proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML). Jak Transparency International (TI) upozornila již v lednu, návrh obsahuje zásadní výjimku, která otvírá prostor pro obcházení zákona pro skutečné majitele obchodních korporací spravovaných svěřenskými fondy.

Úřad vlády | zdroj: TI

Celý proces přípravy zákona o evidenci skutečných majitelů budí značné pochybnosti. Ministerstvo spravedlnosti (MSp) jako předkladatel nejprve bez dalšího vysvětlení přidalo do textu návrhu zákona výjimku pro korporace vložené do svěřenského fondu (skutečný majitel se nemá určovat dle pravidel pro svěřenský fond).

Následně po kritice ze strany TI a dalších organizací byl návrh přepracován do současné podoby, došlo ovšem pouze k formulačním změnám a dílčí úpravě struktury.

MSp zastává pozici, že k přesnějším údajům v evidenci může vést zjišťování skutečného majitele korporace vložené do svěřenského fondu podle pravidel pro korporace samotné, a nikoliv dle pravidel pro svěřenské fondy (tzv. materiální hledisko). Na svěřenské fondy jako takové se podle evropské směrnice i návrhu zákona totiž vztahuje formální hledisko, což znamená, že skutečnými majiteli fondů jsou automaticky a nevyvratitelně všichni, kdo v nich působí.

Dle TI je sice materiální přístup možný, nadále však zůstává velký prostor pro aplikační praxi a dezinterpretaci, přičemž by mohlo docházet k obcházení formálních pravidel pro zjišťování skutečných majitelů svěřenských fondů. Zároveň okamžik a aktuální situace k projednání takové zásadní normy vládou není vhodná.

TI tedy považuje za problematické následující body:

  1. Materiální hledisko, které MSp zamýšlí, že bude aplikováno, sice může vést k přesnějším údajům, nicméně textace zákona není v tomto ohledu jednoznačná a není vůbec jasné, zda příslušné orgány budou v praxi výklad MSp uplatňovat a skutečné majitele korporací vložených do svěřenských fondů zjišťovat.
  1. Projednání návrhu zákona probíhá ve stavu nouze a po mimořádném zařazení bodu na zasedání vlády. V souvislosti s původní změnou textu, která proběhla též bez náležité legislativní stopy, trpí celý proces zásadní netransparentností.
  1. AML směrnice počítá s tím, že skutečný majitel korporace vložené do svěřenského fondu bude zjišťován podle pravidel pro svěřenský fond. Je tedy otázka, zda není v tomto ohledu český návrh zákona v rozporu s evropskou směrnicí a zda nehrozí ČR zahájení řízení ze strany EU.

Předmětné ustanovení by tedy mělo být dle TI zcela vypuštěno. Právě takové účelové úpravy zákona o evidenci skutečných majitelů, které zvýhodňují obchodní korporace vložené do svěřenských fondů, nahrávají tomu, že budou svěřenské fondy zneužívány pro praní špinavých peněz.

„Návrh zákona v současném znění může sice teoreticky vést ke stejným výsledkům, které požaduje AML směrnice, nicméně volí k tomu způsob složitý a nepřehledný, takže v praxi může dojít k pravému opaku a těžit by z toho obecně mohly subjekty spojené s praním peněz,“ vysvětluje Petr Leyer, právník TI.

„Nepřehlednost a nejasný výklad pak může nahrávat výrazným způsobem právě společnostem premiéra Babiše. Navíc tento zákon zásadně ovlivní dění v České republice, a to na několik let dopředu. Je více než zarážející, že se vláda premiéra Babiše snaží schválit tento zákon právě teď,” dodává Milan Eibl, vedoucí analytik TI.

TI se dlouhodobě aktivně věnuje protikorupční legislativě. Problematika boje proti praní špinavých peněz a evidenci skutečných majitelů není výjimkou. Naší snahou je přinést vládě, legislativcům a zejména široké veřejnosti náš expertní vhled, který má za cíl otevřeně informovat o tvorbě legislativy a pomoci zejména s přijetím kvalitních a efektivních zákonů.


Projekty a kauzy: Střet zájmů Andreje Babiše

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

03/22

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal obžalobu na Andreje Babiše (ANO) a Janu Nagyovou v kauze týkající se dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.