Zpráva OLAF o Čapím hnízdu měla být od začátku veřejná a politici mají být vydáni

Vydáno 18. 01. 2018

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je důležitým vodítkem pro vyšetřování možné trestné činnosti spojené se žádostí o dotaci na Farmu Čapí hnízdo. Zároveň ale zůstává výhradním úkolem vnitrostátních orgánů, aby posoudily, zda ke spáchání trestného činu došlo, či nikoliv. Bez ohledu na výsledek je pro zdárné ukončení trestního řízení zásadní, aby byly podezřelé osoby vydány k trestnímu stíhání.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a předseda klubu Jaroslav Faltýnek | zdroj: Česká televize

Zpráva OLAF posuzuje kauzu z pohledu evropských i vnitrostátních pravidel pro udílení dotací. V tomto aspektu jde o profesionální pohled na to, zda k porušení těchto pravidel došlo, či nikoliv.

Zda bude porušení zmíněných pravidel posuzováno i jako trestný čin, závisí na dalších okolnostech, a zejména na prokázání zavinění konkrétních osob, což je pravomoc pouze českých orgánů činných v trestním řízení. Zpráva OLAF je v tomto směru jakýmsi doporučením.

Nejedná se o nic neobvyklého, OLAF jen v roce 2016 uzavřel 272 vyšetřování a udělil 346 doporučení. České republiky se v případě evropských dotací týkalo v roce 2016 celkem pět vyšetřování, z toho jedno bylo uzavřeno s doporučením pro členský stát.

Vzhledem k doporučujícímu charakteru zprávy a k tomu, že nevypovídá nic konkrétního o dalších postupech vyšetřování, nelze předpokládat, že by její zveřejnění mohlo narušit zákonný průběh trestního řízení.

Z tohoto důvodu nic nebrání jejímu oficiálnímu zveřejnění. Je naopak ve veřejném zájmu, aby byla zpráva zveřejněna v plném znění a tím zabráněno účelovým interpretacím různých úryvků jakýmkoliv účastníkem dané kauzy nebo veřejné debaty. Zveřejnění přepisu celé zprávy ze strany médií je vítaným krokem, jak informovat širokou veřejnost, zatímco se v pozadí odehrává politická hra.


Vteřiny TI: David Ondráčka – Hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka | zdroj: TI

Falešná solidarita s předsedou vlády představuje další zásah do objektivního vyšetřování a zavdává pochybnosti nad politickým ovlivňováním kauzy

Pro odpovědné vedení země je zásadní, aby měli jak občané, tak jejich volení zástupci dostatek informací pro uskutečnění informovaných rozhodnutí. Tato kauza totiž nemusí mít důsledky pouze trestněprávní, ale již nyní z ní mohou občané nebo poslanci vyvozovat důsledky politické (např. při hlasování o udělení důvěry vládě v Poslanecké sněmovně).

Pokud má být prokázána nedůvodnost trestního stíhání, měl by Andrej Babiš a všichni jeho spolupracovníci bez výhrad poskytnout orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost. A z hlediska politické kultury by měl tento proces probíhat mimo premiérský úřad, aby bylo zabráněno eventuálním spekulacím z možného politického nátlaku na vyšetřující orgány.

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se mimo jiné věnuje společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

 


Štítky: Mapování korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.