Střet zájmů Andreje Babiše

Probíhá Vydáno 09. 08. 2018

Andrej Babiš | zdroj: iDNES.cz

V kostce

Andrej Babiš je oligarcha, politik a podnikatel narozený v Bratislavě. Dle žebříčku časopisu Forbes pátý nejbohatší Čech a majitel koncernu Agrofert, který v roce 2011 vstoupil do politiky založením vlastního hnutí ANO 2011.

Mezi jeho významné strategické akvizice patří koupě mediálního domu MAFRA z roku 2013. V lednu 2014 se po úspěchu v podzimních volbách stal ministrem financí. Po volbách do Poslanecké sněmovny ČR na podzim 2017 byl jmenován předsedou vlády. A po říjnových sněmovních volbách 2021 se hnutí ANO dostalo do opozice a vytvořilo stínovou vládu.

V osobě Andreje Babiše se snoubí obrovský střet zájmů. Jeho politickou dráhu lemují kauzy povětšinou navázané na jeho podnikatelskou činnost a majetek. Jedná se např. o Čapí hnízdo, nesrovnalosti v příjmech a daních, porušování zákona o střetu zájmů nebo majetkové vazby k holdingu Agrofert. Transparency International (TI) všechny pozorně a vytrvale aktivně monitoruje a řeší.

Podcast TI Stošestka ze srpna 2023 | zdroj: TI

Od září 2017 je Andrej Babiš trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo a od března 2022 v ní figuruje jako obžalovaný. V pondělí 9. ledna 2023 ho Městsky soud v Praze nepravomocným rozhodnutím shledal v této kauze nevinným.

České i evropské úřady pak rozhodly o jeho střetu zájmů. EU v jejím rozhodnutí z května 2021 potvrdila podněty a závěry naší protikorupční organizace, že Andrej Babiš jako předseda vlády měl vliv na přidělování evropských dotací agrochemickému konglomerátu Agrofert, který sám založil.

Jako jedni z prvních jsme již v roce 2016 upozorňovali, že Čapí hnízdo splňuje všechny náležitosti dotačního podvodu a zasazovali jsme se o to, aby byla kauza řádně prošetřena. V roce 2018 jsme poukázali na to, že Babišova vláda bez důvěry propustila v rámci systemizace mnohem více úředníků, než oficiálně uvádí.

Poslední více než tři roky se nejintenzivněji věnujeme otázce, zda je Andrej Babiš stále ovládající osobou holdingu Agrofert. Dle našich zjištění ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru tomu tak skutečně je. Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií.

V září 2018 jsme následně podali druhý podnět, který putoval k Evropské komisi a měl za cíl přezkoumat, zda Agrofert může pobírat miliardové evropské dotace, pokud je Andrej Babiš stále jeho ovládající osobou.

Důkazy a podněty

V červnu 2018 naše pobočka poukázala na to, že ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru je Andrej Babiš, předseda vlády ČR, stále uveden jako ovládající osoba společnosti Agrofert, a.s. Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je na základě trvalého bydliště Andreje Babiše Městský úřad v Černošicích.

Poté jsme zkraje září otevřeným dopisem vyzvali rumunskou eurokomisařku pro regionální politiku Corinu Creţu, aby při návštěvě České republiky a v souvislosti s jejím jednáním s premiérem Andrejem Babišem podnikla vhodné kroky k zajištění větší transparentnosti setkání s ohledem na potenciální existenci střetu zájmů premiéra. Ta nám na začátku října zaslala odpověď, ve které nás ujišťuje, že naše upozornění vzala na vědomí a že se během setkání řešila implementace kohezních fondů v ČR a další dotační období.

A ve středu 19. září 2018 jsme odeslali druhý podnět spolu s otevřeným dopisem, které byli adresovány Generálnímu ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio) a Generálnímu ředitelství pro zemědělství (DG Agriculture).

Městský úřad v Černošicích 21. ledna 2019 na základě srpnového podnětu Transparency International (TI) rozhodl, zda premiér České republiky spáchal přestupek a je ve střetu zájmů vzhledem k ovládání médií prostřednictvím holdingu Agrofert. Rozhodnutí černošického úřadu je nyní neveřejné.

Výše vystavené sankce zatím není oficiálně známa, deník Právo však přišel s informací, že by se mělo jednat o 200 tisíc Kč (nejvyšší možná sazba je 250 tis. Kč). Andrej Babiš se odvolal prostřednictvím svých právníků, Černošice již oznámily, že neshledaly důvod pro změnu rozhodnutí a případ předaly vyšší instanci – Středočeskému kraji.

Středočeský kraj následně vrátil Černošicím případ k novému projednání. Ty o věci rozhodly 2. srpna 2019, přičemž rozhodnutí je zatím neveřejné, nicméně svým odvoláním ze dne 20. srpna Andrej Babiš naznačil, že rozhodnutí úřadu zní opět jasně – premiér je ve střetu zájmů. Věc se přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli politickému obsazení Středočeského kraje.

Na evropské úrovni je věc ještě složitější. V prosinci 2018 Evropská komise zastavila evropské dotace pro holding Agrofert a Evropský parlament přijal rezoluci, kde požaduje rychlé a kvalitní řešení střetu zájmů premiéra ČR, a to s ohledem na evropský rozpočet, kdy ochrana evropských i českých daňových poplatníku je absolutní prioritou.

Na konci května 2019 unikl návrh první auditní zprávy, podle které Andrej Babiš skutečně je ve střetu zájmů a zároveň audit poukazuje na další dotační problémy. Rozhodnutí se opírá o audit úředníků Evropské komise, který proběhl v lednu a únoru tohoto roku v České republice a analýzu právní služby EK.

Pár dní na to dorazil českým úřadům také draft druhé auditní zprávy, který zatím veřejný není, podle dostupných informací však rozšiřuje premiérův střet zájmů o další částky. Česká strana má teď zákonnou lhůtu, během které může dodat další podklady evropským auditorům. České úřady do června 2019 pokračovaly ve vyplácení většiny dotačních titulů holdingu Agrofert, to se však změnilo s prohlášením SZIF, který se rozhodl vyplácení přerušit.

Po schválení konečné verze by měly ze strany veřejných institucí následovat kroky k ochraně rozpočtu, tedy především vymáhání neuznatelných dotací od holdingu Agrofert. Pokud se tak nestane, hrozí i trestní odpovědnost představitelům příslušných úřadů.

Ve středu 8. července 2020 Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo tiskovou zprávu, že nepodá správní žalobu ve věci střetu zájmů premiéra, nejedná se prý o veřejný zájem.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém vyjádření tento krok zdůvodňuje tím, že ve věci neshledal závažný veřejný zájem, který podání takové žaloby podmiňuje.

„Premiér Babiš vede stát, dle veřejně dohledatelných důkazů stále ovládá Agrofert, ve kterém má i mediální dům MAFRA, a skrze holding čerpá dotace z veřejných rozpočtů. Je to politováníhodné, že zde NSZ nevidí závažný společenský zájem na soudním rozhodnutí, jestli má tato praxe pokračovat,“ říká vedoucí analytik TI Milan Eibl.

Hlavní větev této kauzy nyní vrcholí v EU, kde byl střet zájmů potvrzen a nyní se blížíme k oficiálnímu rozhodnutí, jak má premiér své soukromé problémy, kterými poškozuje Českou republiku, vyřešit.

TI v lednu 2021 odeslala Městskému úřadu v Černošicích nový podnět ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), a to v souvislosti s porušením zákona o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.) týkající se ovládání médií.

„Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů a porušuje zákon. V podnětu předkládáme nová fakta, která znovu jasně dokazují, že Babiš sedí na dvou židlích a z pozice premiéra ovládá média, což zákon o střetu zájmů zakazuje. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli českou linii této kauzy znovu otevřít,“ vysvětluje Petr Leyer, ředitel TI, proč podáváme nový podnět.

Po říjnových volbách 2021 do Poslanecké sněmovny se hnutí ANO dostalo do opozice a vytvořilo stínovou vládu. Andrej Babiš tak skončil v roli premiéra a je nyní řadovým poslancem, tím však jeho kauzy a zejména střet zájmů nekončí. O tom mimo jiné hovoříme v našem přehledu, který najdete online zde.

Evidence skutečných majitelů

Celou kauzu o střetu zájmů Andreje Babiše provází také odborná debata o podstatě svěřenských fondů a institutu skutečného majitele. Evropská Unie totiž na začátku roku 2018 přijala 5. směrnici proti praní špinavých peněz a terorismu, kterou měl český stát transponovat do českého právního řádu do ledna 2020.

Tuto lhůtu však Vláda ČR nesplnila, zároveň se v lednu 2020 objevil návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (související s požadavky směrnice) obsahující zásadní výjimku pro firmy ze svěřenských fondů.

Během koronavirové krize v březnu 2020 pak vláda zařadila na poslední chvíli jednání o tomto návrhu na svůj program, po tlaku občanského sektoru, novinářů a opozice však bod z jednání stáhla.

V červnu 2020 vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila tento kontroverzní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů v nezměněné podobě, a to i přes kritiku ze strany protikorupčních organizací a široké veřejnosti.

V červnu 2021 byla otevřena pro širokou veřejnost Evidence skutečných majitelů, kde lze nyní Andreje Babiše nalézt jako skutečného majitele koncernu Agrofert.

Druhá rezoluce Evropského parlamentu

V pátek 19. června 2020 Evropský parlament (EP) odhlasoval rezoluci (z 664 europoslanců hlasovalo 510 pro) týkající se dosud nevyřešeného střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše. Stalo se tak přesně na den dva roky od doby, kdy Transparency International jako první přinesla důkazy a otevřela tuto kauzu.

Evropský parlament 10. června 2021 již potřetí vyzval skrze rezoluci většinou hlasů (505 europoslanců pro. Proti 30 a hlasování se zdrželo 155 zákonodárců) orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert.

Audity Evropské komise

Evropská komise na základě podnětu Transparency International (TI) spustila v roce 2019 auditní řízení zaměřené na porušováním české i unijní legislativy o střetu zájmů. Jednalo se o dvě auditní větve. První se věnovala nenárokovým dotacím mimo zemědělské tituly. Druhý audit se pak čistě zacílil na zemědělské dotace spojené s koncernem Agrofert.

Obě finální auditní zprávy potvrdily oprávněnost našich podnětů zaslaných EU, že Andrej Babiš porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Evropská komise tak dala naší protikorupční organizaci za pravdu.

konec roku 2011

Andrej Babiš zakládá iniciativu „Akce nespokojených občanů“

05/12

Vznik politického hnutí ANO 2011 z výše uvedené iniciativy

06/13

Andrej Babiš kupuje společnost MAFRA, která vydává celostátní deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny a provozuje řadu dalších médií jako Lidovky.cz, iDNES.cz, nebo hudební televizi Óčko

10/13

ANO se stává stranou s druhou největší podporou ve volbách do Poslanecké sněmovny

01/14

Andrej Babiš se stává místopředsedou vlády a ministrem financí

11/15

Státní zastupitelství přijalo oznámení na dotační podvod – kauza Čapí hnízdo

01/17

Nesrovnalosti v příjmech Andreje Babiše a podezření z krácení na daních

02/17

Novela zákona o střetu zájmů vstupuje v platnost

01/18

OLAF zasílá závěrečnou zprávu ze šetření podnětu na Čapí Hnízdo

06/18

Zjištění TI ČR. Andrej Babiš je stále ovládající osobou Agrofertu

06/18

Nesrovnalosti v oblasti systemizace státní správy

07/18

Společnost IMOBA vrací dotaci za Čapí Hnízdo

08/18

TI ČR podává k českým úřadům první podnět v souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše

09/18

TI ČR podává druhý podnět k Evropské komisi v souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše

10/18

Agrofert holding kupuje Bauer média

12/18

Evropská komise na základě podnětu TI ČR zastavuje evropské dotace pro holding Agrofert

01/19

Městský úřad Černošice rozhodl ve věci střetu zájmů Andreje Babiše, a to v jeho neprospěch

05/19

Evropská komise potvrdila střet zájmů Andreje Babiše v draftu auditní zprávy

06/19

TI zasílá Andreji Babišovi předžalobní výzvu kvůli jeho vyjádřením o “zkorumpované Transparency”

07/19

Transparency podává žalobu na Andreje Babiše za poškozování jejího dobrého jména

08/19

2. srpna Černošice znovu rozhodly ve věci střetu zájmů Andreje Babiše

08/19

20. srpna se Andrej Babiš prostřednictvím právníků odvolal proti druhému černošickému rozhodnutí

09/19

Středočeský kraj pravomocně zastavil řízení ve věci střetu zájmů na české úrovni. Podle TI budí rozhodnutí jen další pochyby

10/19

Transparency podala podnět na Ministerstvo spravedlnosti a dále zaslala vyjádření TI na Nejvyšší státní zastupitelství k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

12/19

Evropská komise dává Transparency za pravdu: podle finálního auditu je Andrej Babiš ve střetu zájmů

01/20

TI varuje: Firmy ze svěřenských fondů dostaly v návrhu zákona zásadní výjimku

03/20

TI: Stále panují pochybnosti, zda návrh zákona nenahrává svěřenským fondům

03/20

Vláda po tlaku ze strany široké veřejnosti, médií a protikorupčních organizací, stáhla z jednání stáhla kontroverzní návrh zákona týkající se evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů

06/20

Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila kontroverzní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, a to i přes kritiku protikorupčních organizací a široké veřejnosti

06/20

Evropský parlament schválil rezoluci týkající se střetu zájmů Andreje Babiše, která je apelem na jeho vyřešení. Pro hlasovalo 510 europoslanců z celkového počtu 664

07/20

Nejvyšší státní zastupitelství nepodá správní žalobu ve věci střetu zájmů premiéra, nejedná se prý o veřejný zájem

07/20

iRozhlas.cz zveřejnil klíčové dokumenty v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jedná se o statuty jeho svěřenských fondů, které byly až dosud neveřejné

08/20

Transparency podala podnět na přezkum rozhodnutí Středočeského kraje na základě argumentace z rozhodnutí NSZ

08/20

Ministerstvo spravedlnosti podruhé zamítlo návrh na přezkum rozhodnutí Středočeského kraje ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

11/20

TI se obrátila otevřeným dopisem na Evropskou komisi, aby nás informovala o závěru vyšetřování, které právě TI otevřela podnětem v roce 2018, týkající se kauzy střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše

11/20

Transparency International Německo kritizuje vážné mezery v rejstříku transparentnosti, které souvisí s českým premiérem Andrejem Babišem a koncernem Agrofert

11/20

Evropská komise oficiálně potvrzuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše, a to na základě podnětu TI

11/20

Transparency pomohla k vyškrtnutí kontroverzního odstavce vládního návrhu zákona, který nahrával svěřenským fondům

12/20

Zpravodajský server iRozhlas.cz zveřejnil klíčový dopis Evropské komise, která potvrzuje střet zájmu premiéra Andreje Babiše, na který upozornila protikorupční organizace TI

1/21

TI posílá do Černošic nový podnět týkající se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

04/21

Evropská komise oficiálně potvrdila střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše

04/21

Městský úřad v Černošicích zahájil s Andrejem Babišem nové řízení ve věci střetu zájmů a ovládání médií, a to na podnět TI

9/21

Andrej Babiš dostal od černošického úřadu pokutu 250 tisíc korun. Opět potvrdil, že premiér dlouhodobě porušuje zákon o střetu zájmů

11/21

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, že Andrej Babiš nemusí platit pokutu čtvrt milionu korun, kterou mu v řízení vyměřil Městký úřad Černošice, a to za porušení zákona o střetu zájmů

03/22

Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal obžalobu na Andreje Babiše (ANO) a Janu Nagyovou v kauze týkající se dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

08/23

Vláda Petra Fialy (ODS) novelizovala zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten nově řeší u politiků střet zájmů v oblasti dotací a médií, nevztahuje se ale na veřejné zakázky a online média. TI apeluje na komplexní vyřešení této problematiky.

Od počátku Babišova politického angažmá veřejnost sleduje střet zájmů, ve kterém se podnikatel ocitá. Odstartovala to debata nad zákonem, který střet zájmů ošetřuje, a začala se připravovat jeho novela.

Od roku 2015 čelí Andrej Babiš podezření v kauze Čapí hnízdo. V této kauze měli zaměstnanci firem Andreje Babiše podle zjištění vyčlenit jednu společnost tak, aby se stala malou či střední firmou a dosáhla na dotace z EU, konkrétně na sumu okolo 50 milionů Kč.

Po získání těchto peněz se po nějaké době zmíněná „malá“ firma znovu začlenila do Babišových společností. Jako jedni z prvních jsme poukazovali na to, že Čapí hnízdo tak naplňovalo veškeré znaky dotačního podvodu. Transparency International kauzu analyzovala, pečlivě sledovala a apelovala na Andreje Babiše, aby podal dostačující objasnění situace.

Případ řešil evropský úřad OLAF a v současné době je zpracováván českými vyšetřovateli. Společnost IMOBA, která dotaci inkasovala, celou částku vrátila v červenci 2018. Ovšem s dovětkem, že navrácením financí nepřiznávají jakékoliv pochybení v dotačním procesu.

V lednu 2017 musel Andrej Babiš vysvětlovat, kde vzal téměř 1 a půl miliardy korun na nákup dluhopisů Agrofertu, jelikož mu podle daňových přiznání v době nákupu chybělo téměř 150 milionů korun.

Novela zákona o střetu zájmů vstoupila v platnost v únoru 2017, známá nepřesně také jako „lex Babiš“. Podle této novely nemůže určitá část veřejných funkcionářů vlastnit média, společnosti, v nichž drží členové vlády alespoň čtvrtinový podíl, nemohou obdržet nenárokové dotace a investiční pobídky, a také nemají dovoleno účastnit se veřejných zakázek. TI novelu kritizovala jako nedostatečnou, protože v ní chybí například zavedení otevřených rejstříků – což se aktuálně ukazuje jako relevantní kritika.

Andrej Babiš se rozhodl v roce 2017 vložit určené společnosti do dvou svěřenských fondů, a údajně přestal být přímým vlastníkem koncernu Agrofert a navázaných médií. V tříčlenné radě svěřenských fondů na majetek dohlíží mimo jinými například premiérova manželka Monika Babišová.

V květnu 2018 TI poukázala na to, že vláda bez důvěry propustila mnohem více úředníků, než uvádí, a tedy že je neochránil ani služební zákon, který měl politicky motivovaným vyhazovům zabránit. Podle vlády bylo zrušeno 23 služebních míst, podle TI se ale systemizace dotkla nejméně 37 vysokých úřednických pozic představených ve služebním poměru.

Důkazy a podněty

V červnu 2018 naše pobočka poukázala na to, že ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru je Andrej Babiš, předseda vlády ČR, stále uveden jako ovládající osoba společnosti Agrofert a.s. Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. V případě, že příslušný úřad shledá porušení zákona, hrozí Andreji Babišovi jako fyzické osobě finanční sankce až 250 000 Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je na základě trvalého bydliště Andreje Babiše Městský úřad v Černošicích.

Poté jsme zkraje září otevřeným dopisem vyzvali rumunskou eurokomisařku pro regionální politiku Corinu Creţu, aby při návštěvě České republiky a v souvislosti s jejím jednáním s premiérem Andrejem Babišem podnikla vhodné kroky k zajištění větší transparentnosti setkání s ohledem na potenciální existenci střetu zájmů premiéra. Ta nám na začátku října zaslala odpověď, ve které nás ujišťuje, že naše upozornění vzala na vědomí a že se během setkání řešila implementace kohezních fondů v ČR a další dotační období.

A ve středu 19. září 2018 jsme odeslali druhý podnět spolu s otevřeným dopisem, které jsou adresovány Generálnímu ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio) a Generálnímu ředitelství pro zemědělství (DG Agriculture).

Andrej Babiš se proti podnětům TI ohradil s tvrzením, že se jedná o „účelovou kampaň, udavačství a lží“. Načež mu sekretariát Transparency International sídlící v Berlíně jasně vzkázal, že česká pobočka jedná v případě obchodních zájmů premiéra ČR nezávisle a objektivně.

Vyšetřování

Na základě podnětu Transparency International Česká republika začíná Evropská komise šetřit střet zájmů Andreje Babiše. Na jednání Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, které se konalo ve čtvrtek 27. září 2018, se poslanci ptali na podnět TI a aktuální stav prověřování této kauzy.

Následně 25. října 2018 v rámci jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku irský eurokomisař Paul Hogan potvrdil, že Evropská komise (EK) koordinuje vyšetřování v rámci Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio), Generální ředitelství pro zemědělství (DG Agri), Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG Empl) a Generální ředitelství pro správu rozpočtu Evropské unie (DG Budget).

Paul Hogen dále uvedl, že Evropská komise zkontroluje veškeré nevyčerpané prostředky ve spojitosti holdingu Agrofert v souvislosti s čerpáním evropských dotací, a to v souladu s novým finančním nařízením EU, které v případě střetu zájmů nyní zahrnuje také členy rodiny. Pokud byly některé z finančních prostředků vyplaceny neoprávněně, bude Evropská komise požadovat, aby byly vráceny do rozpočtu EU.

Ve středu 12. prosince eurokomisař Günther Oettinger oznámil na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku, že dokud nebude situace ohledně ČR vyjasněná, Evropská komise nemá v úmyslu vyplácet dotčeným subjektům žádné dotace, tedy holdingu Agrofert. Reagoval tak mimo jiné na nové finanční nařízení EU platné od 2. srpna 2018.

Komise dává plně za pravdu evropskému podnětu, který Transparency International podala na začátku září, a potvrzuje tím relevantnost argumentů a důkazů, které TI předložila. Nejedná se tedy o „lži a kampaně”, jak ve snaze odvádět pozornost od podstaty problému neustále opakuje Andrej Babiš.

Následující den ve čtvrtek přijal Evropský parlament rezoluci týkající se střetu zájmů premiéra ČR a také uznal argumenty Transparency International.

Na konci května 2019 unikl návrh první auditní zprávy, podle které Andrej Babiš skutečně je ve střetu zájmů a zároveň audit poukazuje na další dotační problémy. Rozhodnutí se opírá o audit úředníků Evropské komise, který proběhl v lednu a únoru tohoto roku v České republice a analýzu právní služby EK. Pár dní na to unikl také draft druhé auditní zprávy.

Česká strana má teď zákonnou lhůtu, během které může dodat další podklady evropským auditorům. České úřady do června 2019 pokračovaly ve vyplácení většiny dotačních titulů holdingu Agrofert, to se však změnilo s prohlášením Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který se rozhodl vyplácení přerušit.

V pátek 19. června 2020 Evropský parlament odhlasoval rezoluci (z 664 europoslanců hlasovalo 510 pro) týkající se dosud nevyřešeného střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše. Stalo se tak přesně na den dva roky od doby, kdy Transparency International (TI) jako první přinesla důkazy a otevřela tuto kauzu.

Po schválení konečné verze by měly ze strany veřejných institucí následovat kroky k ochraně rozpočtu, tedy především vymáhání neuznatelných dotací od holdingu Agrofert. Pokud se tak nestane, hrozí i trestní odpovědnost představitelům příslušných úřadů.

Ve středu 8. července 2020 Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo tiskovou zprávu, že nepodá správní žalobu ve věci střetu zájmů premiéra, nejedná se prý o veřejný zájem.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém vyjádření tento krok zdůvodňuje tím, že ve věci neshledal závažný veřejný zájem, který podání takové žaloby podmiňuje.

„Premiér Babiš vede stát, dle veřejně dohledatelných důkazů stále ovládá Agrofert, ve kterém má i mediální dům MAFRA, a skrze holding čerpá dotace z veřejných rozpočtů. Je to politováníhodné, že zde NSZ nevidí závažný společenský zájem na soudním rozhodnutí, jestli má tato praxe pokračovat,“ říká vedoucí analytik TI Milan Eibl.

Hlavní větev této kauzy nyní vrcholí v EU, kde byl střet zájmů potvrzen a nyní se blížíme k oficiálnímu rozhodnutí, jak má premiér své soukromé problémy, kterými poškozuje Českou republiku, vyřešit.

V červenci 2020 iRozhlas.cz zveřejnil klíčové dokumenty v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jedná se o statuty jeho svěřenských fondů, které byly až dosud neveřejné.

Evropský parlament 10. června 2021 již potřetí vyzval skrze rezoluci většinou hlasů (505 europoslanců pro. Proti 30 a hlasování se zdrželo 155 zákonodárců) orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert.

Po říjnových volbách 2021 do Poslanecké sněmovny se hnutí ANO dostalo do opozice a vytvořilo stínovou vládu. Andrej Babiš tak skončil v roli premiéra a je nyní řadovým poslancem, tím však jeho kauzy a zejména střet zájmů nekončí. O tom mimo jiné hovoříme v našem přehledu, který najdete online zde.

Útoky na nezávislost TI

Od začátku kauzy napadá Andrej Babiš nezávislost naší organizace. Za nezávislost české pobočky TI se postavil Sekretariát Transparency International. Jako o „zkorumpované“ se o Transparency se Andrej Babiš vyjádřil opakovaně, například v rozhovorech pro Lidové noviny či v Mladé frontě DNES, jež jsou součástí holdingu. Proto se TI rozhodla zaslat premiérovi předžalobní výzvu k omluvě.

Výzva zůstala bez reakce, následovala tedy žaloba, kterou vypracoval advokát Pavel Uhl, který je současně členem správní rady organizace. O žalobě již podruhé, po našem úspěšném odvolání u Vrchního soud v Praze, rozhodoval prvoinstanční Krajský soud v Praze, a to v červenci 2021, který naši žalobu nepravomocně zamítl. TI se posléze znovu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze.

Naše protikorupční organizace pak v dubnu 2022 stáhla žalobu na Andreje Babiše týkající se ochrany našeho dobrého jména, a to z důvodu nemožnosti se nyní soudně domoci omluvy. Nejvyšší soud totiž nedávno v jiné kauze rozhodl, že právnická osoba jako žalobce nemá nárok na ochranu dobrého jména.

„Stále si i bez rozsudku stojíme za tím, že Babišova útočná a vylhaná vyjádření – nejen na adresu TI – nepatří do veřejného prostoru a jsou ostudnou vizitkou pro ty, kdo je pronášejí,“ říká David Kotora, vedoucí komunikace TI

Evidence skutečných majitelů

Celou kauzu o střetu zájmů Andreje Babiše provází také odborná debata o podstatě svěřenských fondů a institutu skutečného majitele. Evropská Unie totiž na začátku roku 2018 přijala 5. směrnici proti praní špinavých peněz a terorismu, kterou měl český stát transponovat do českého právního řádu do ledna 2020.

Tuto lhůtu však Vláda ČR nesplnila, zároveň se v lednu 2020 objevil návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (související s požadavky směrnice) obsahující zásadní výjimku pro firmy ze svěřenských fondů.

Během koronavirové krize v březnu 2020 pak vláda zařadila na poslední chvíli jednání o tomto návrhu na svůj program, po tlaku občanského sektoru, novinářů a opozice však bod z jednání stáhla.

V červnu 2020 vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila tento kontroverzní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů v nezměněné podobě, a to i přes kritiku ze strany protikorupčních organizací a široké veřejnosti.

V červnu 2021 byla otevřena pro širokou veřejnost Evidence skutečných majitelů, kde lze nyní Andreje Babiše nalézt jako skutečného majitele koncernu Agrofert.

Audity Evropské komise

Evropská komise na základě podnětu Transparency International (TI) spustila v roce 2019 auditní řízení zaměřené na porušováním české i unijní legislativy o střetu zájmů. Jednalo se o dvě auditní větve. První se věnovala nenárokovým dotacím mimo zemědělské tituly.

„Pro Českou republiku to v současné chvíli znamená, že splnila požadavky Evropské komise. Akceptovala, že k tomu problému vlastně docházelo a nyní přijímá kroky k tomu, že prostě bude kontrolován střet zájmů nejvyšších politiků,” vysvětluje náš právník a člen Správní rady TI Petr Leyer.

Druhý audit se pak čistě zacílil na zemědělské dotace spojené s koncernem Agrofert. „Zpráva veřejnosti ukazuje, že se jedná o riziko podjatosti hodnotitelských komisí, financování málo inovativních projektů, nízké podpory malých a středních podniků, ale také o nedostatečné hlídání rizik u dotací koncernu Agrofert a jejich dceřiných společností,“ vysvětluje Marek Chromý, vedoucí analytik TI.

Obě finální auditní zprávy potvrdily oprávněnost našich podnětů zaslaných EU, že Andrej Babiš porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Evropská komise tak dala naší protikorupční organizaci za pravdu.

Ke stažení

Český podnět

Evropský podnět

Evropský podnět v AJ

Vybrané zahraniční mediální výstupy

Tento případ má evropský rozměr, střet zájmů Andreje Babiše ohrožuje zájmy České republiky mimo jiné při jednání o rozpočtu EU. Proto se kauze věnují nejen česká, ale také zahraniční média.

Politico – Commission asked to probe Czech premier over possible conflict of interest

The Guardian – Brussels urged to investigate Czech PM over business empire

DVHN.nl – Klacht tegen Tsjechische premier

nrc.nl – Na Orbán ook Tsjechische premier Babis onder vuur

De Telegraaf – Klacht bij Europese Commissie om Tsjechische premier

Saargaso – Tsjechische premier onder vuur

bne IntelliNews – Czech Transparency International urged Brussels to investigate Czech PM Babis over conflict of interest

azonnali – A cseh miniszterelnök körmére nézne a Transparency International

Ansa.it – Rep. Ceca: ong, Ue indaghi su conflitto interesse Babis

Nový čas – Európska komisia plánuje vyšetrovať premiéra Babiša: Vážne podozrenie

Azadliq Radiosu – Baş nazirlə bağlı araşdırma istənilir – Qərb mediası

Bloomberg – EU Lawmakers Seek Clampdown on Czech Prime Minister’s Business

Reuters – EU lawmakers push Czech PM Babis over conflict of interest

New York Times – EU Lawmakers Push Czech PM Babis Over Conflict of Interest

The Guardian – European parliament censures Czech PM in unprecedented move

EUobserver – ‘Trumped Up’: The curious case of Babis’ conflicts of interest

The Guardian – Czech PM must resign if conflict of interest is confirmed, say MEPs

Politico – Commission confirms conflict of interest finding against Czech PM Babiš

Reuters – EU audit finds Czech PM Babis in conflict of interest

 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

08/23

Vláda Petra Fialy (ODS) novelizovala zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten nově řeší u politiků střet zájmů v oblasti dotací a médií, nevztahuje se ale na veřejné zakázky a online média. TI apeluje na komplexní vyřešení této problematiky.

06/23

Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace, informuje iRozhlas.cz.

07/22

Evropská komise uzavřela auditní proces týkající se střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Potvrzuje tak podněty a důkazy Transparency International

07/22

Oficiální závěrečná zpráva Evropské komise, týkající se zemědělských dotací, opět dává za pravdu Transparency a potvrzuje střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a systémové chyby

03/22

Evropská komise zaslala do Česka druhou finální zprávu, která se tentokrát týká auditu zemědělských dotací související se střetem zájmů Andreje Babiše

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.