PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Publikováno 29. 09. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Pakt znamená dohoda, ale v našem případě jde o Protikorupční akademický klub transparentnosti, což však není v rozporu s původním významem slova. I my se budeme snažit najít dohodu mezi občanskou veřejností a místní samosprávou při řešení aktuálních problémů, které dané město či region trápí.

Co konkrétně děláme

V první řadě se obrátíme na studenty vysokých škol v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci. Chceme spojit ty, kterým nejsou lhostejné situace, kdy dochází ke korupci či plýtvání veřejnými prostředky, a kteří chtějí pro zlepšení i něco udělat. Transparency International Česká republika nabídlo praktickou zkušenost s řešením desítek kauz na obecní a regionální úrovni.

S pomocí místních občanských sdružení a iniciativ uspořádáme v každém z výše jmenovaných měst veřejnou debatu zaměřenou na aktuální lokální i celostátní témata. Diskutovány budou zejména případy netransparentního či nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky či jejich přímého zneužívání. Na těchto kauzách bude možné ukázat možnosti, které občané při dohledu nad záležitostmi veřejného zájmu mají. K diskusi přizveme zástupce místní samosprávy, ale i občanských iniciativ, abychom dali prostor různým názorům.

Pro aktivní zájemce z řad studentů jsme uspořádali protikorupční kurzy, které se zaměřují na konkrétní nástroje, jichž může každý občan využít při kontrole nakládání s veřejnými prostředky a boji proti korupci, watchdogových aktivitách a whistleblowingu. Pro potřeby kurzů budou zpracována skripta, kde zájemci najdou nejen základní právní nástroje, které má angažovaný občan k dispozici, ale i příklady z praxe. Zároveň také účastníky kurzu vyzveme, aby se stali členy studentského klubu.

Jaké máme výsledky

Úkolem členů studentského klubu bude vytipovat konkrétní aktuální problém (kauzu) a podrobněji jej rozpracovat s využitím těch znalostí, které získali v kurzu. Případ popíší a navrhnou možná řešení, která pak budou moci projednat s představiteli místní samosprávy v rámci jednání u kulatého stolu.

Průběh i výsledky své činnosti studenti zaznamenají ve formě medailonu, který představí na soutěži nejlepší praxe a výherci se budou moci těšit na zahraniční studijní pobyt.

 

PAKT – první pracovní jednání – 21. 10. 2014

TI debatovala v Liberci – 19. 11. 2014

Veřejná debata Praha jako firma?“ – 9. 12. 2014

Videozáznam z veřejné debaty „Praha jako firma?“ – 9. 12. 2014

Veřejná debata v Českých Budějovicích pod názvem „Mariánské náměstí – co dále?“ – 3. 3. 2015

Studentský workshop v Liberci – 12. 3. 2015

Studentský workshop v Praze – 17. 3. 2015

Studentský workshop v Českých Budějovicích – 29. 4. 2015

Studentský workshop v Olomouci – 6. 5. 2015

Veřejná debata v Hradci Králové „Jaký bude další příběh flošny?“ – 21. 5. 2015

První setkání Studentského klubu Transparency International Liberec – 25. 5. 2015

Veřejná debata „Jak hospodaří města?“ v Olomouci – 2. 6. 2015

První setkání Studentského klubu Transparency International Praha – 16. 6. 2015

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Praha – 1. 7. 2015

Koordinační schůzka a třetí setkání Studentského klubu Transparency International Praha – 3. 9. 2015

2. koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Liberec – 5. 10. 2015

Poslední workshop „Jsou to i moje peníze“ se konal v Hradci Králové – 15. 10. 2015

Minuty TI: Martina Mikolášková – PAKT – 4. 12. 2015

Koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Praha – 7. 12. 2015

Třetí setkání Studentského klubu Transparency International Liberec – 11. 12. 2015

První setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové – 11. 11. 2015

Publikace „Jsou to i moje peníze“ – 20. 11. 2015

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové – 16. 12. 2015

Podporujeme síťování pražských občanských iniciativ – 15. 1. 2016

Líbí se nám, že projekt Pražské platformy je multifunkční a zaměřuje se nejen na ty iniciativy, které již fungují, ale i podporuje nové – 17. 2. 2016

Setkání Studentského klubu Transparency International Liberec – 5. 2. 2016

4. koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Praha – 11. 2. 2016

Třetí setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové – 15. 2. 2016

Pokud chceme předcházet korupci, musíme pracovat s extenzivnějším rámcem než jen trestně právním – 8. 3. 2016

Kulatý stůl PAKTu v Hradci Králové – 15. 3. 2016

Projekt PAKT je ve svém závěru – 5. 4. 2016

PAKT I úspěšně navázal na právě skončený projekt PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti – 29. 4. 2016

Studentský klub TI – Liberec – 29. 4. 2016

Studentský klub TI – Praha – 29. 4. 2016

Studentský klub TI – Hradec Králové – 29. 4. 2016

 

Donoři

Období realizace: 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Bojujte proti korupci s námi.