Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Praha

Vydáno 07. 07. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 1. 7. 2015 konala druhá koordinační schůzka, a to především z důvodu stanovení konkrétních kroků potřebných pro realizaci projektu.

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International - Praha - Foto

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International – Praha | zdroj: TI

Jednání klubu se kromě členek klubu a zástupců Transparency International zúčastnili opět i zástupci Pražského fóra, konkrétně Tereza Kněžourková a Alexandr Lehmann. Na základě prvního setkání si studentky zvolily téma vytvoření sítě občanských iniciativ.

Pro jednání si připravily prezentaci základního schématu projektu, a to včetně jeho harmonogramu. V diskusi byly konzultovány jednak hlavní vize projektu, ale také případné komplikace nebo obtíže, které budou muset studentky překonat, aby byly při realizaci úspěšné. Komplikace se mohou objevit zejména v technické části projektu při zpracování webových stránek, případně při vytvoření profilu na sociálních sítích tak, aby byly uživatelsky přínosné, a zároveň aby bylo v možnostech studentek tyto stránky vytvořit a spravovat.

Konkrétněji byla projednána forma realizace a prezentace projektu. Byl zdůrazněn jeho cíl, kterým je praktické propojení občanských iniciativ, jež by mělo zahrnovat vzájemné sdílení důležitých kontaktů a poznatků či zkušeností. Bylo připomenuto, že by veškerá aktivita občanských iniciativ spojená s realizací projektu měla být zaštítěna etickým kodexem nestátních neziskových organizací.

Další bod jednání se týkal problematiky financování projektu, a to s ohledem na nutnost úhrad případného webhostingu, pronájmu prostor pro společné setkávání, nákladů na komunikaci se zapojenými občanskými iniciativami a jiných nezbytných výdajů. Pro danou etapu realizace jsou zajištěny prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů.

Studentky také již zpracovaly i návrh na medializaci projektu, který počítá jednak s využitím sociálních sítí (Twitter, Facebook, Instagram), studentských časopisů, občasníků příslušných městských částí Prahy, webových stránek TI a Pražského fóra, ale i s podporou celostátních médií.

V rámci jednání si rozdělily úkoly, které bude třeba splnit před další koordinační schůzkou. Zahrnují vypracování SWAT analýzy, analýzy potřeb partnerů (občanských iniciativ) a oslovení vybraných organizací prostřednictvím dotazníků. Dotazník bude koncipován tak, aby přinesl odpovědi na otázky, jaký způsob propojení občanských iniciativ by byl vyhovující, a co přesně považují občanské iniciativy za vhodné sdílet. Dále by mělo z dotazníku vyplynout, jaké sdílené údaje a informace bude možné zpřístupnit široké veřejnosti, a jaké údaje budou sdíleny pouze občanskými iniciativami.

Další jednání, jehož by se již mohli zúčastnit i zástupci občanských iniciativ, proběhne 30. 7. 2015.

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: Školení a vzdělávací činnost , PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.