Veřejná debata „Jaký bude další příběh Flošny?“

Vydáno 27. 05. 2015

„I velmi dobrý nápad nemusí být vždy dobře realizován. Proto se Transparency International Česká republika nezaměřuje jen na rozkrývání korupčních skandálů, ale snaží se pomoci při uvádění dobrých nápadů do života.“

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Těmito slovy zahájil Radim Bureš, programový ředitel Transparency International Česká republika, veřejnou debatu, která se konala v krásném prostředí Botanické zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové dne 21. května 2015 v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Veřejná debata „Jaký bude další příběh Flošny?“ v Hradci Králové | zdroj: TI

Její název „Jaký bude další příběh Flošny?“ jasně předurčil obsah hlavních vystoupení. Historii unikátní kasematní budovy z 18. století představil prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Jako jeden z hlavních iniciátorů přeměny rozpadající se památky na studentský klub představil architektonickou studii i plány na zajištění provozu. Vyzdvihl velmi dobrou spolupráci vysokých škol v Hradci Králové s vedením města, která se odráží i v plánovaném rozdělení vlastnictví nemovitosti mezi Univerzitu Karlovu a statutární město Hradec Králové a společném financování rekonstrukce.

Na něj navázal Ing. Milan Sommer, předseda Finančního výboru a člen Rady města Hradec Králové. Kromě informací o přípravě a financování projektu poskytl účastníkům i dokumentaci celého dosavadního projektu. Vyzval také k tomu, aby se studenti zúčastňovali jednání zastupitelstva a přicházeli na něj se svými podněty.

Velmi konkrétní byly i dotazy účastníků, které se zaměřily na efektivitu budoucího využití historické budovy jako studentského klubu. Zda obstojí v konkurenci podobných zařízení, zda bude pro studenty atraktivním místem setkání a zda má investice reálnou šanci návratnosti. Studenti upozornili i na to, že o plánovaném využití Flošny mají málo informací. I když v rámci města jistě nejde o prioritní investiční akci, jistě je důležitá pro budoucí uživatele a je škoda, že nejsou více vtaženi do celého procesu.

A právě takovou možnost nabízí projekt PAKT, jehož cíle a plánované aktivity byly představeny na závěr debaty. „Jen aktivní zájem občanů pomůže snižovat korupční rizika“, uzavřel veřejnou debatu Radim Bureš.  Všechna vystoupení i diskuse byly velmi zajímavé, je proto škoda, že zájem studentů byl velmi malý, ale věříme, že dalších projektových aktivit se zúčastní ve větším počtu.

 

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.