Koordinační schůzka a třetí setkání Studentského klubu Transparency International Praha

Vydáno 04. 09. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 3. 9. 2015 konala třetí koordinační schůzka pražského klubu, tentokrát již i za účasti vybraných občanských iniciativ. Hlavním cílem bylo představit a připomínkovat navrženou pražskou platformu síťování.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Jednání klubu se kromě zástupců Studentského klubu a Transparency International (TI) účastnilo opět i Pražské fórum, a dále Rada pro mezinárodní vztahy, Zaostřeno na desítku, Naši politici, Fond Otakara Motejla, Eduin a 8jinak!.

Po představení jednotlivých organizací se rozvinula čilá diskuse k  navržené platformě síťování občanských iniciativ. Byla zmiňována rizika v podobě časové vytíženosti členů občanských iniciativ, která by mohla ohrozit funkčnost projektu v dlouhodobé perspektivě, ale současně i přínosy a pozitivní příklady, například možnost sdílet podporovatele, užitečné informace a třeba i materiály nebo potenciál sdílet plánované akce a vzájemně se podporovat při jejich propagaci. Jednotlivé organizace představily a informovaly o plánovaných projektech. Zazněla také celá řada konkrétních námětů na technickou realizaci platformy i její obsahové zaměření tak, aby byla využitelná pro co nejvíce organizací.

Koordinanční schůzka - PAKT - foto

Koordinační schůzka a třetí setkání Studentského klubu Transparency International Praha | zdroj: TI

Očekáváme, že veškeré připomínky, návrhy a podněty budou významným praktickým přínosem pro další vývoj platformy síťování. Děkujeme všem zástupcům zúčastněných organizací za jejich náměty i čas, který věnovali nejen schůzce, ale i vyplnění dotazníku, který studentky rozesílaly ke zjištění aktuálních potřeb. Jednotlivé připomínky a náměty budou zapracovány a využity v další práci Studentského klubu.

Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na transparency.cz/pakt

 

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.