Líbí se nám, že projekt Pražské platformy je multifunkční a zaměřuje se nejen na ty iniciativy, které již fungují, ale i podporuje nové

Vydáno 22. 02. 2016

Takto představila Anna Zbirovská práci Studentského klubu Transparency International v Praze na jednání u kulatého stolu, který se konal 17. 2. 2016. Neformální jednání bylo další aktivitou projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti. Očekávaným přínosem pak bylo získat zpětnou vazbu od jednotlivců i participujících iniciativ.

Studentského klubu Transparency International v Praze na jednání u kulatého stolu | zdroj: TI

Název jednání – Síťování pražských iniciativ – předznamenal i jeho obsahové zaměření. Po úvodním představení celého projektu si vzala slovo Martina Mikolášková., koordinátorka studentských klubů PAKT. Informovala o tom, jak ve spolupráci Studentského klubu Transparency International a Pražského fóra vznikal námět na projekt síťování občanských iniciativ, který dostal název Pražská platforma: „Nechceme pouze analyzovat, co se nepodařilo, ale cílíme na zlepšení v budoucnosti“. Členky Studentského klubu na ni navázaly a představily svoji dosavadní práci. I když koordinační schůzka s představiteli pražských hnutí a iniciativ v září loňského roku přinesla řadu námětů, další kontakty a sběr dat cestou dotazníkového šetření již tolik úspěšné nebyly. Přesto se v rámci následných pracovních jednání a konzultací podařilo definovat obsahovou náplň Pražské platformy a v prosinci vznikla Facebooková skupina. Ta se snaží sdílet informace, které mohou občanským iniciativám pomoci orientovat se ve spletitosti správních řízení nebo zvolit vhodné praktické kroky vedoucí k prosazování jejich záměrů. Ve skupině je tak možné najít odkazy na zajímavé judikáty, praktická doporučení, nebo se dozvědět o konkrétní plánované akci. Stále se však nedaří skupinu více aktivizovat, proto se jednání u kulatého stolu zaměřilo na to, jak efektivněji Pražskou platformu uvést do praxe.

Následná živá diskuse ukázala, že sice panuje shoda na potřebě propojovat občanské iniciativy, ale najít odpověď na to, jakým způsobem takový koncept realizovat, není jednoduchá. Jedno z hlavních doporučení bylo zaměřit se na konkrétní téma a k němu směřovat výměnu informací, uspořádat semináře či společná setkání. Podrobně se probírala i otázka, jak oslovit a udržet aktivitu těch, kteří mají zkušenosti ze spolupráce občanského sektoru a státní správy či samosprávy. Je zřejmé, že dlouhodobá udržitelnost Pražské platformy bude potřebovat určitou míru profesionalizace.

Zajímavý byl i námět na vytvoření prostoru, který by mohly neziskové organizace společně využívat jako kanceláře a místo pro výměnu informací a zkušeností.

Zkušenost jedné z účastnic kulatého stolu, které se podařilo zasáhnout proti plýtvání veřejných prostředků až s zavedené protikorupční organizace, rozpoutal debatu o tom, jak by mohla Pražská platforma pomoci právě těm angažovaným občanům, kteří mají zájem o veřejné dění, ale nechtějí být součástí organizace či hnutí. Pražská platforma by pak mohla sloužit jako určitá firemní značka, která by jim mohla pomoci při zveřejňování informací nebo zkušeností.

Závěrečná doporučení byla nejen námětem na další práci Studentského klubu, ale i praktického fungování Pražské platformy v budoucnosti pod vedením Pražského fóra. Zazněly návrhy využít skupinu na Facebooku jako prostor pro sdílení informací o připravovaných akcích a jako burzu nápadů a definovat konkrétní téma pro výměnu informací. Tato doporučení spolu s návrhem kodexu fungování Pražské platformy představí členky studentského klubu na závěr projektu.

Je proto škoda, že probíhající chřipková epidemie negativně ovlivnila účast. Věříme však, že s projektem Pražské platformy se budou Pražané, kteří se chtějí aktivně podílet na dění ve městě, potkávat nejen v rámci našeho projektu, ale i v dalších letech.

Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete zde.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.