Koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Praha

Vydáno 18. 12. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 7. 12. 2015 konala v příjemném prostředí Sicily Café další koordinační schůzka pražského klubu. Již tradičně se jí účastnil i zástupce Pražského fóra.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Hlavní náplní programu byla koordinace zprovoznění FB skupiny, která je jedním v hlavních výstupů činnosti tohoto klubu. Skupina již byla založena, zatím však jen v testovací verzi. Proto jsme se domluvili, že během jednoho dne bude skupina přejmenována na oficiální název Pražská platforma a odkaz na ni bude vložen do zvacího mailu, který členky klubu rozešlou na kontakty, které v rámci činnosti klubu zaevidovaly. Odkaz na FB skupinu je dostupný zde.

Členky klubu se tak budou do konce prosince usilovně věnovat činnosti FB skupiny, aby bylo možné identifikovat problematická témata, jež bylo vhodné řešit v rámci jednání kulatého stolu se zástupci vedení města. Témata mohou být s přesahem do činnosti úředních osob, které bychom požádali o účast, nebo se mohou týkat výhradně práce občanských iniciativ, případně funkčnosti FB skupiny. Konkrétní termín jednání bude stanoven začátkem příštího roku, plánovaný je na první polovinu února 1016.

Na závěr jsme si připomněli důležité termíny harmonogramu projektu a dílčí cíle, kterých mají členky klubu dosáhnout.  Znovu jsme i  konzultovali formát cílového výstupu, který by měl mít podobu video-medailonku, případně jiné formy prezentace.

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.