Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové

Publikováno: 18. prosince 2015

Ve středu 16. prosince 2015, den po zasedání zastupitelstva města, kterého se studenti zúčastnili, se sešel Studentský klub Transparency International v Hradci Králové k projednání dalších aktivit v prostoru funkcionalistické kavárny Náplavka.

PAKT_Hradec_16-12-2015_web

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové | zdroj: TI

Stejně jako další kluby projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti v Praze a Liberci se studenti snaží seznámit a vyzkoušet nástroje občanské kontroly v praxi. První část schůzky tak byla věnována sdílení dojmů ze zasedání zastupitelstva města, které studentům přiblížilo jeho způsob jednání a rozhodování. V souvislosti s koncem roku bylo na programu jednání o rozpočtu města a studenty právě rozdělování veřejných prostředků, zejména dotací na sport, zaujalo. Bylo rozhodnuto, že se na toto téma klub zaměří a kromě nastudování detailů z dostupných z webu města a rešerší z otevřených zdrojů osloví i jednotlivé aktéry, příjemce městských dotací.

Zároveň byli studenti upozorněni na možnost a vhodnost verifikace získaných informací s pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakožto zásadního nástroje pro kontrolu veřejného sektoru. Studentům byl vysvětlen konkrétní postup podání žádosti o informace podle tohoto zákona a nabídnuta pomoc, zejména v případě obstrukcí na straně povinných subjektů. V závěru setkání byly předběžně probrány navazující kroky i vhodné termíny a témata kulatého stolu s představiteli místní samosprávy.

Máte-li i své vlastní náměty, kterými byste chtěli práci Studentského klubu Transparency International v Hradci Králové podpořit, napište nám: pakt@transparency.cz.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

V souvislosti s koncem roku bylo na programu jednání o rozpočtu města a studenty právě rozdělování veřejných prostředků, zejména dotací na sport, zaujalo.

Související projekty

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Iniciativa občanů a znalost toho, jak lze kontrolovat veřejné prostředky je jedinou cestou, jak zabránit jejich zneužívání. Z této teze vychází Transparency International, která v srpnu 2014 zahájila vzdělávací projekt v rámci fondu pro …

Vice o projektu

Související novinky