Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové

Vydáno 18. 12. 2015

Ve středu 16. prosince 2015, den po zasedání zastupitelstva města, kterého se studenti zúčastnili, se sešel Studentský klub Transparency International v Hradci Králové k projednání dalších aktivit v prostoru funkcionalistické kavárny Náplavka.

PAKT_Hradec_16-12-2015_web

Druhé setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové | zdroj: TI

Stejně jako další kluby projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti v Praze a Liberci se studenti snaží seznámit a vyzkoušet nástroje občanské kontroly v praxi. První část schůzky tak byla věnována sdílení dojmů ze zasedání zastupitelstva města, které studentům přiblížilo jeho způsob jednání a rozhodování. V souvislosti s koncem roku bylo na programu jednání o rozpočtu města a studenty právě rozdělování veřejných prostředků, zejména dotací na sport, zaujalo. Bylo rozhodnuto, že se na toto téma klub zaměří a kromě nastudování detailů z dostupných z webu města a rešerší z otevřených zdrojů osloví i jednotlivé aktéry, příjemce městských dotací.

Zároveň byli studenti upozorněni na možnost a vhodnost verifikace získaných informací s pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakožto zásadního nástroje pro kontrolu veřejného sektoru. Studentům byl vysvětlen konkrétní postup podání žádosti o informace podle tohoto zákona a nabídnuta pomoc, zejména v případě obstrukcí na straně povinných subjektů. V závěru setkání byly předběžně probrány navazující kroky i vhodné termíny a témata kulatého stolu s představiteli místní samosprávy.

Máte-li i své vlastní náměty, kterými byste chtěli práci Studentského klubu Transparency International v Hradci Králové podpořit, napište nám: pakt@transparency.cz.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.