Téma: Školení a vzdělávací činnost

0112

Jaké změny přináší novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Dnes, 1. prosince 2016, vstupuje v účinnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která přináší zásadní změny ve vymezení trestných činů a v jejich přičitatelnosti, resp. možnostech vyvinění.

0606

Studijní cesta do Norska

Projektový tým TI, který participoval na projektu Neúplatných žen, proto využil možnosti navázat bilaterální spolupráci s norskou protikorupční organizací U4 a díky prostředkům z Fondu bilaterální spolupráce uskutečnil ve dnech 3. – 6. května 2016 studijní cestu do norského Bergenu, kde organizace U4 sídlí.

0405

PAKT I úspěšně navázal na právě skončený projekt PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Do Norska se často jezdí kvůli krásné přírodě a rybolovu. V pondělí 25. dubna 2016 se tam vypravili účastníci projektu PAKT, členové studentských klubů, jejichž práci ocenila porota jako nejlepší, s cílem jiným.

1103

Workshop o místních referendech na konferenci Otvírejme radnice III

V rámci třetího ročníku konference věnované komunální politice Otvírejme radnice na Vysoké škole ekonomické proběhl v odpoledním bloku workshop pro budoucí pořadatele místních referend.

0703

Mezinárodní genderová konference: Neúplatné ženy?

Dne 23. 2. 2016 se konala konference k projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce, která upozornila na možný kontext mezi korupcí a genderem.

0203

Šest případových studií pro studenty z oblasti podnikání

Zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky a zaměřit se na etická pravidla v souvislosti se způsobem dosahování zisku. Tak zní motto soutěže 4ETIKA organizované společností Skanska, se kterou Transparency International – Česká republika spolupracuje. V roce 2015 vyhrál soutěž Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých lidí.

0601

Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat

Jednou ze stěžejních oblastí, kterým se věnuje Právní poradna Transparency International – Česká republika, o.p.s. je svobodný […]

0912

Protikorupční rok 2015?

V rámci Mezinárodního dne boje proti korupci, který připadá na dnešní den, Transparency International – Česká republika, o. p. s. přináší shrnutí a hodnocení toho nejpodstatnějšího, co se za uplynulý rok 2015 na tomto poli odehrálo.

0412

Minuty TI: Martina Mikolášková – PAKT

Co přesně znamená zkratka PAKT? Jak se veřejnost a studenti mohou zapojit? Co jsou to studentské kluby a v jakých městech působí?

3011

Nestandardní byznys a jeho vliv na komunální politiku v hledáčku protikorupčních organizací

Jaká je praxe byznysu kolem ubytoven a kdo na něm bohatne? Existuje spojení mezi „obchodníky s bídou“ a komunálními politiky? A jak je na tom samotný Liberec? Zástupci protikorupčních organizací na liberecké radnici představí poznatky z terénu a způsoby boje s tímto typem nestandardního podnikání na lokální úrovni.

2511

Poslední workshop „Jsou to i moje peníze“ se konal v Hradci Králové

15. října se v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové sešla třída studentů převážně politologie na kurzu projektu Protikorupční akademický klub transparentnosti.

2211

Ostravský workshop: Jak uspořádat úspěšné místní referendum?

Kdy a proč uspořádat místní referendum? Jak se vypořádat se všemi překážkami? A jak dopadlo 47 loňských referend?