4. koordinační schůzka Studentského klubu Transparency International Praha

Vydáno 25. 02. 2016

Dne 11. 2. 2016 se uskutečnila v rámci projektu PAKT (Protikorupční klub transparentnosti) další koordinační schůzka pražského studentského klubu. Zúčastnili se jí kromě pracovníků TI všechny členky studentského klubu a dva zástupci Pražského fóra.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Stěžejním bodem jednání byla rekapitulace dosavadní činnosti klubu a stanovení harmonogramu plánovaných aktivit. Především pak příprava na jednání u kulatého stolu, které proběhne na 17. 2. 2016 od 17:00 hod.

Studentky zhodnotily úspěšnost realizace dílčích aktivit, zejména efektivitu sběru kontaktů na iniciativy nebo aktivní občany, u kterých jsme předpokládali, že by mohli mít zájem se do Pražské platformy zapojit, nebo jejichž účast by byla přínosem ať už pro získané zkušenosti nebo pro profesní odbornost. Největší překážkou byla určitá nedostupnost kontaktů. Studentky čerpaly údaje zejména z radničních periodik, některé kontakty bylo možné dohledat na webových stránkách různých sdružení, ale překvapivě velké množství z nich bylo neaktuálních a zprávy se vracely jako nedoručitelné.

Dalším dílčím úkolem bylo založení a podpora FB skupiny Pražské platformy a aktivní podpora činnosti této skupiny. Do skupiny se někteří z oslovených zapojili aktivně (sdílejí aktuální kauzy, podporují sběr petičních podpisů). Doposud však nebyla skupina využita jako burza potřebných materiálů pro pořádání happeningů nebo pro zajištění jiných aktivit iniciativ.

V rámci diskuse ohledně následných aktivit bylo dohodnuto, že se studentky soustředí na vytvoření Etického kodexu Pražské platformy, jehož první verzi předloží jako součást svých projektových výstupů. Etický kodex by měl být stručným dokumentem, který by se zaměřil na stanovení základních zásad a principů fungování skupiny a participace na její činnosti.

Závěr jednání byl věnován přípravě Kulatého stolu. Byl dohodnut jeho program, do nějž byla zařazena i prezentace aktivit studentského klubu. Hlavním přínosem by měla být zpětná vazba od účastníků, která bude podnětem pro další aktivity Pražské platformy.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.