„Transparentnost není účel, ale prostředek ke zlepšení“

Vydáno 03. 06. 2015

,řekl David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika, na úvod veřejné debaty. Ve spolupráci s katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci ji pořádala Transparency International Česká republika v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

2.6.2015 se v dopoledních hodinách sešli studenti olomouckých škol s představiteli vedení měst Přerov a Prostějov, aby se v diskusi věnovali otázkám hospodaření s veřejnými rozpočty v rámci samosprávy. Název debaty „Jak hospodaří města?“ předznamenal její obsah.

Úvod patřil představení projektu PAKT a vystoupení Davida Ondráčky, který se podělil o zkušenosti Transparency International s monitoringem veřejných financí na úrovni samospráv. Trendy ukazují, že dochází k  posunu v transparentnosti veřejných financí, ať už prostřednictvím větší dostupnosti dat a informací, či centralizací některých nákupů nebo návrhy na zjednodušení systému poskytování dotací a vyjasnění kontrolních kompetencí. Přesto stále zůstává mnoho otázek otevřených, především pokud jde o novelizaci zákona o veřejných zakázkách či zveřejňování smluv.

Veřejná debata „Jak hospodaří města?“ v Olomouci | zdroj: TI

Doc. Pavel Šaradín z katedry politologie a evropských studií představil oba hlavní vystupující. Uvedl, že je oslovil proto, že obě města se v minulém období vyvíjela odlišně, a jsou tedy příkladem toho, jak je transparentnost a veřejná diskuse nad čerpáním veřejných rozpočtů důležitá.

Prostějov, nejméně zadlužené město s ratingem AAA, reprezentoval jeho primátor Miroslav Pišťák, dlouholetý člen zastupitelstva a vedení města. „To, že je město zadlužené, neznamená, že to je špatně. Ale špatné je to tehdy, když si půjčí na něco, co nepotřebuje. A o tom nesmí rozhodovat pouze politická reprezentace, ale i občané.“ Tato slova výstižně ilustrují, že i ve složité ekonomické situaci je možné rozvíjet život města a obce bez neprůhledných či nekalých praktik.

Ing. Petr Měřínský, 1.náměstek primátora města Přerova, se s účastníky podělil o své zkušenosti člověka, který do komunální politiky vstoupil teprve nedávno. A to do města, kde předchozí vedení po sobě zanechalo uzavřené smlouvy, jež bude nutné realizovat a proplatit z nového rozpočtu, a jehož mnozí členové jsou z důvodů nakládání s veřejnými prostředky trestně stíháni. Lze říci, žek tomuto stavu bezesporu přispěla i nízká úroveň občanské angažovanosti a nezájem o veřejné dění.

Účastníci debaty měli možnost se dosti podrobně seznámit s celou škálou problematik spojených s hospodařením měst a obcí – od tvorby rozpočtu po jeho čerpání. Řada otázek směřovala k financování sportu, rozpočtovému určení daní či roli opozice ve vedení města. Věříme, že získané zkušenosti studenti využijí při zpracování konkrétní kauzy v rámci studentských klubů.

 

Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na transparency.cz/pakt

Kontakt: Radim Bureš, +420 224 240 897, bures@transparency.cz

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: Profesionální státní správa , PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.