Třetí setkání Studentského klubu Transparency International Liberec

Vydáno 06. 01. 2016

V příjemných prostorách Univerzitní knihovny proběhlo v pátek 11. 12. 2015 třetí setkání členů Studentského klubu Transparency International Liberec.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Klub pracuje v rámci projektu rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti a tak jako ostatní kluby se snaží prakticky aplikovat nástroje občanské kontroly. Jak se na začátku schůzky ukázalo při rekapitulaci dosavadní činnosti, bude potřeba provést některé změny. Témata, která si studentky původně zvolily, byla příliš obsáhlá a rozmanitá. Velmi obtížně by tak bylo možné zobecnit základní zjištění a jednoznačně definovat slabé stránky systému nakládání s veřejnými prostředky.

Pakt - SKTIL

Třetí setkání Studentského klubu Transparency International Liberec | zdroj: TI

Po řadě předběžných konzultací vytipovaly členky Klubu pět možných kauz. Při jednáních z nich pak vybraly dvě s pracovními názvy „Účastníci Peltova zájezdu“ a „Nákup tramvají“. Obě kauzy se týkají veřejných financí a financování sporu.

Druhá část setkání se věnovala organizaci setkání u kulatého stolu s představiteli místní samosprávy. Členky klubu doporučily realizovat toto jednání asi v polovině února 2016.  Během první poloviny ledna proto zmapují hlavní témata, o kterých budou chtít diskutovat, a navrhnou, se kterými politiky či dalšími představiteli veřejného života by se chtěly setkat. Další koordinační schůzka se uskuteční ještě před konáním kulatého stolu.

Máte-li i své vlastní náměty, kterými byste chtěli práci Studentského klubu Transparency International v Liberci podpořit, napište nám: pakt@transparency.cz.


Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.