Workshop: „Mohu kontrolovat veřejné zakázky?“

Vydáno 18. 05. 2015

Studenti 1. a 2. ročníku Moravské vysoké školy Olomouc si pro odpověď na tuto otázku přišli na workshop, který je jednou ze série aktivit projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Ten pořádala Transparency International Česká republika (TI) dne 6. 5. 2015.

I když s pojmem korupce jsou mladí lidé konfrontováni dnes a denně prostřednictvím médií, informace, které získávají, nejsou vždy přesné. Proto zástupci právní poradny TI v prvním bloku workshopu termín vymezili tak, aby nebylo pochyb o tom, kde korupce končí a začíná a s jakými nejběžnějšími formami se mohou jako občané setkat. Na příkladech přiblížili i nejčastější kauzy, které česká pobočka TI řeší.

Po úvodních informacích, které vymezily právní rámec korupčního prostoru, se téma přesunulo do oblasti veřejných zakázek. Právníci TI studentům ukázali, pomocí jakých nástrojů lze potenciální korupční nebezpečí ve veřejných zakázkách odhalit. A na druhé straně, jaké následky může mít jeho neodhalení. Studenty velmi zaujaly i ilustrační videoshoty demonstrující nechvalně známé kauzy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Olomoucký workshop „Mohu kontrolovat veřejné zakázky?“ | zdroj: TI

Součástí workshopu byl i blok zabývající se zdroji informací, které jsou pro občany veřejně dostupné, a demonstrace toho, jak je efektivně využívat.  Na interaktivní webové ukázce se rozkrývaly vazby olomouckého sportovního klubu jako názorný příklad toho, jak podstatným zdrojem informací mohou otevřené zdroje být. S pomocí online databáze veřejných zakázek města Olomouc pak mohli studenti názorně pochopit, jak důležitou roli hraje zákon o svobodném přístupu k informacím.

Program workshopu tak přešel do praktické závěrečné části, ve které si studenti prostřednictvím případové studie zkusili, do jaké míry si informace osvojili a jak by jednali v situaci podezřelé veřejné zakázky na stavbu mateřské školy.

Vysoká účast studentů, jejich dotazy, komentáře i získaná zpětná vazba dokazují, že téma korupce a možností jejího snižování je stále živé a atraktivní i pro mladé lidi.

Další veřejná debata se uskuteční v Hradci Králové na téma „Jaký bude další příběh flošny?“ 21. 5. 2015 od 12:30.

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.