První setkání Studentského klubu Transparency International Liberec

Vydáno 28. 05. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti proběhlo v pondělí 25. května 2015 historicky první setkání Studentského klubu Transparency International Liberec. V příjemném prostředí Krajské vědecké knihovny byl klub nejprve oficiálně založen a byly předány certifikáty potvrzující členství jednotlivých studentů.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Již v průběhu kurzu (link workshop Liberec 12. 3. 2015) se hovořilo o možných kauzách, jež by studenti mohli rozpracovat.  Byl tak dostatek času vytipovat vhodné příklady.

Účastníci prvního setkání přišli skutečně dobře připraveni a předložili dva konkrétní náměty. Vztahují se k již proběhlým kauzám a umožní plně mapovat jejich postupy a nedostatky v  realizaci veřejných zakázek a na jejich základě definovat doporučení pro současnou i budoucí praxi.

Jednání klubu se proto zaměřilo na diskusi o dalším postupu od rešerší médií a otevřených zdrojů. Verifikace získaných informací však bude možná jen s pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který lze považovat za zásadní nástroj pro kontrolu veřejného sektoru. Studentům byl za proto předán tištěný vzor žádosti o informaci a byl vysvětlen konkrétní postup jejího podání, jakož i možné alternativy vývoje v případě obstrukcí na straně povinných subjektů.

Studenti byli na závěr ujištěni o podpoře ze strany Transparency International ať již v podobě odborného vedení, právního poradenství či zprostředkování osobních setkání s relevantními osobami na straně státní správy a územní samosprávy.

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.