Jednoduché řešení problémů městských firem je navolit si dobré zastupitele

Vydáno 10. 12. 2014

Byli to především studenti pražských vysokých škol, kteří se v úterý 9. 12. 2014 sešli v pražském hotelu Jalta, a spolu s hosty se v rámci veřejné debaty snažili najít odpověď na to, jak mohou přispět ke zlepšení situace ve financování městských společností.

Akci pořádala Transparency International – Česká republika spolu s Pražským fórem jako další ze série setkání s občany v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický kub transparentnosti, jehož hlavním cílem je poskytnout studentům znalosti potřebné pro občanský dohled nad čerpáním veřejných financí a vyzkoušet investigativní práci v rámci konkrétní kauzy.

Zahájení debaty s názvem „Praha jako firma?“ připomnělo Mezinárodní den boje proti korupci, práci Transparency International – Česká republika i samotný projekt.

Hlavní část programu byla věnována vystoupení hostů, která moderoval ředitel Transparency International – Česká republika David Ondráčka. Monika Zahálková z Corporate Governance Institut krátce představila prosazování řádné správy a řízení firem, ale i příklady toho, jak dozorčí rady velkých pražských společností neplní svoji roli, resp. nevědí, jak správně fungovat. Zdůraznila, že sami členové dozorčích rad svoji roli často podceňují a neuvědomují si svou faktickou osobní odpovědnost.

Na ni navázal senátor Václav Láska: „Pro mě je největší problém nepřehledné financování politických stran, zcela transparentní účty by zúžily prostor pro zneužití městských firem“. Opakovaně také připomenul důležitou roli občanů v komunálních volbách, kde mají reálnou možnost volit toho, kdo bude prosazovat jejich zájmy. Zároveň to však předpokládá, že se o věci veřejné budou zajímat.

Mikuláš Ferjenčík, nově zvolený pražský zastupitel, odpovídal na otázky, jak bude Praha řešit stávající problémy. Jde především o snahu omezit dlouhodobé, často nevýhodné, kontrakty, pokračovat ve zveřejňování smluv a provést skutečnou analýzu toho, k čemu městu jeho firmy slouží. Uvedl však také, že největší překážkou je získat hodnověrné informace, standardizovat procesy řízení a zajistit funkční, nikoli jen formální, kontrolu zakázek a jejich plnění.

„Základem je kontrola ze strany veřejnosti“, bylo motto vystoupení Terezy Kněžourkové z Pražského fóra. Hovořila o tom, že pražský magistrát by měl nabídnout především otevřenost a transparentnost a koncepční způsob rozhodování. Znovu zmínila potřebu dodržovat zákon o finanční kontrole, k čemuž se připojili v diskusi i zástupci samosprávy městských částí.

Dotazy a komentáře účastníků pak směřovaly ke konkrétním kauzám (Opencard, Trojský most, Pražské služby apod.), ale i k obecnějším otázkám zřizování městských firem a jejich kontroly. Opakovaně zazněla potřeba mít jasně vymezenou odpovědnost a kvalitní kontrolní mechanismy, i když byla zmíněna i otázka neochoty rozhodovat z obavy z kriminalizace.

Všechna vystoupení i diskusní příspěvky pak zdůraznily potřebu zapojení veřejnosti: „Jak bude vypadat reálná situace, je na vás“.

Další informace o projektu a plánovaných aktivitách, veřejných debatách a workshopech, jsou zveřejňovány na stránkách projektu PAKT.

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Otevřené financování politických stran , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.