Pokud chceme předcházet korupci, musíme pracovat s extenzivnějším rámcem než jen trestně právním

Vydáno 14. 03. 2016

To byl jeden z hlavních závěrů jednání u kulatého stolu, které 8. 3. 2016 proběhlo v Liberci v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti. Díky vstřícnosti náměstka primátora Ivana Langra, který se sám jednání zúčastnil, se členky Studentského klubu Transparency International v Liberci mohly v krásném prostředí jednacího sálu radnice setkat se členy zastupitelstva Jablonce nad Nisou a Liberce a s dalšími pracovníky magistrátu.

Kulatý stůl Liberec | zdroj: TI

Cílem jednání bylo představit výsledky práce Studentského klubu, získat doplňující informace a především diskutovat o opatřeních, která byla či budou přijata, aby se zvýšila transparentnost a hospodárnost nakládání s prostředky města. Jana Říhová představila první kauzu nazvanou Účastníci Peltova zájezdu. Jednalo se o zahraniční cestu politiků spojenou s účastí na fotbalovém zápase financovanou majitelem klubu, který byl jedním ze žadatelů o dotace z městského rozpočtu. Vedoucí odboru kanceláře primátora Petr Neuhäuser potvrdil, že nijak nebyla ovlivněna již předem schválená výše dotace do mládežnického sportu. K tomu však liberecký zastupitel Josef Šedlbauer konstatoval, že jen samotným přijetím takové výhody se politik vystavuje riziku závazku v budoucnosti: „Uvědomit si a předcházet korupčním rizikům je nedílnou součástí práce politika“. Ivan Langr upozornil, že jde o situaci, která téměř kopíruje kauzu účasti jiných zastupitelů na zahraničním hokejovém zápase v roce 2002. „Asi ty kluby veřejné dotace nepotřebují, když si mohou dovolit platit politikům zájezdy,“ reagovala členka klubu Veronika Rosová.

Následná diskuse se pak proto zaměřila na to, jaká opatření, přijmout, aby k obdobným případům, které právem vyvolávají u veřejnosti nedůvěru v politiky, nedocházelo. Zabývali jsme se i otázkou, jak zvyšovat osobní odpovědnost každého zastupitele. „Určitě by daleko větší roli mělo hrát vzdělávání a prostor pro sdílení zkušeností,“ potvrdil Josef Šedlbauer. A nový protikorupční specialista magistrátu města Liberec Jaroslav Sopoušek doplnil, že hlavní prioritou je komunikace, a to jak obce s veřejností, tak v rámci obce samotné, mezi zaměstnanci a vedením města. Jak liberecký zastupitel, tak zastupitel Jablonce nad Nisou Jakub Macek podtrhli i důležitost otevřených dat, a to i pokud jde o městské společnosti.

Tím se program jednání posunul k prezentaci druhé kauzy – netransparentní veřejné zakázky na nákup tramvají. Petr Neuhäuser i Josef Šedlbauer potvrdili, že vedení města přijalo řadu opatření zamezujících nehospodárné a netransparentní realizaci veřejných zakázek. A doplnili, že s dodavatelskou firmou byl uzavřen dodatek, který zabránil tomu, aby se Dopravní podnik dostal do situace, kdy nebude moci zakázku uhradit. Standardní systém řídící kontroly byl zaveden i v městských firmách a připravuje se změna jejich vlastnické struktury, kdy bude stanovena jasná strategie investic a odpovědnosti manažerů firem jakožto členů představenstva. Diskuse se dotkla i systému zadávání veřejných zakázek. Náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela podrobně popsal způsob jejich zadávání, které se v případě veřejných zakázek malého rozsahu řídí nad rámec zákona vnitřní směrnicí. Jednak je možná lepší kontrola vynakládaných prostředků a dodavatelům je srozumitelný postup pro realizaci těchto zakázek, ale na druhou stranu se obtížněji řeší případné havarijní situace.

Účastníci kulatého stolu, kterého se kromě zástupců Transparency International zúčastnil i Jaroslav Tauchman z Krajského protikorupčního pracoviště, nesmírně ocenili vstřícnost zastupitelů i pracovníků magistrátu, se kterou čelili někdy i mírně provokativním otázkám Studentského klubu. Jednání ukázalo, že vedení města Liberec je otevřené komunikaci s veřejností a mladým lidem lze jen doporučit, aby této možnosti využili, protože stojí za to zajímat se o práci těch, které volili.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.