Setkání Studentského klubu Transparency International Liberec

Vydáno 25. 02. 2016

Poté, co studentky úspěšně splnily povinnosti v rámci zkouškového období, se 5. 2. 2016 konala další koordinační schůzka libereckého klubu, a to znovu v prostorách Univerzitní knihovny.

Setkání Studentského klubu Transparency International Liberec | zdroj: TI

Na začátku setkání jsme se studentkami řešili informace, které získaly při analyzování vybraných kauz („Účastníci Peltova zájezdu“ a „Nákup tramvají“). Shrnuli jsme skutkový stav obou kauz a zároveň však definovali další oblasti, do kterých zasahují. Jde zejména o odpovědnost zastupitelů a dodržování etického kodexu, stanovení pravidel pro přijímání darů či nastavení vnitřních kontrolních mechanizmů, které by měly zajistit hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků při realizaci veřejných zakázek.

Na tuto první část jednání navázala organizační část týkající se přípravy Kulatého stolu, který by se měl uskutečnit v polovině března. Byli vytipováni hosté, kteří by mohli v rámci kulatého stolu přispět ke zodpovězení otázek, které vyplynuly v rámci analýzy jednotlivých případů.  Zároveň budou moci přinést praktický vhled do fungování samosprávy a místních úřadů. Osloveni budou Jakub Macek (zastupitel Změny pro Jablonec), Josef Šedlbauer (profesor na katedře chemie Technické univerzity v Liberci) a Jaroslav Sopoušek (protikorupční specialista na magistrátu města Liberec).

Studentky si na Kulatý stůl připraví krátkou prezentaci činnosti klubu, resp. informace o analyzovaných kauzách, od nichž by se měla odvíjet následující diskuze, a svá doporučení pro zlepšení dosavadní praxe.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.