„Jak vlastně rozumět pojmu korupce?“

Vydáno 30. 04. 2015

Workshop Transparency International v Českých Budějovicích hledal odpovědi nejen na tuto otázku.

Studentský workshop v Českých Budějovicích v rámci projektu PAKT | zdroj: TI

Studenti studentů různých oborů Jihočeské univerzity se zúčastnili workshopu, který 29. 4. 2015 proběhl v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Běhemworkshopuse studenti seznámili nejen s obecným vymezením korupce, ale i širší problematikou nakládání s veřejnými prostředky. Konkrétně pak s otázkami využití veřejného prostoru. Příklady z různých měst demonstrovaly různé přístupy. Některé z nich lze bezesporu nazvat nejlepší praxí, ale bohužel existuje i řada příkladů, kdy, ať už úmyslně či ne, byly veřejné finance vynaloženy zcela neúčelně či dokonce protiprávně. Přesně takovou situaci si měli účastníci možnost vyzkoušet v rámci modelového příkladu. Ačkoli nepanovala úplná shoda o tom, zda postup vedení města byl či nebyl nesprávný, problematika studenty zaujala.

Zajímali se proto hlavně o možnosti, jak mohou jako občané získávat informace a jak v takových případech postupovat.  Velkou diskusi vyvolaly otázky týkající se svobodného přístupu k informacím, možnosti účasti na jednání zastupitelstva, ale na druhé straně i potřeba ochrany osobních údajů. Pozornost přilákaly i informace o otevřených zdrojích a možnost vyzkoušet si jejich využití na příkladech veřejných zakázek z Českých Budějovic.

Závěr workshopu byl věnován podrobnému představení studentského klubu. Vzhledem k tomu, že se blíží konec akademického roku, uskuteční se první setkání až v září. Proto byl větší časový prostor věnován diskusi o tom, jakou konkrétní kauzu vybrat. Účastníci měli možnost zvážit výhody i nevýhody výběru již uzavřených případů oproti probíhajícím, Jednotlivé náměty byly shromážděny a nejvhodnější budou rozpracovány na první schůzce.

Další studentský workshop v rámci projektu PAKT se koná v Olomouci dne 6. 5. 2015 od 11.45 na Moravské vysoké škole Olomouc, třída Kosmonautů 1128.

 

Loga partnerů

Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondno.cz a www.eeagrants.cz


Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.