První setkání Studentského klubu Transparency International Praha

Vydáno 19. 06. 2015

Po úspěšném zahájení práce Studentského klubu Transparency International v Liberci začal pracovat Studentský klub i v Praze. V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se 16. 6. 2015 sešly studentky pražských vysokých škol, aby klub založily a především diskutovaly o tom, na které oblasti nakládání s veřejnými prostředky v hlavním městě se zaměřit.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Jednání klubu se zúčastnil i Alexandr Lehmann z Pražského fóra. Velmi podrobně přestavil práci organizace i jednotlivé projekty a kauzy. Členky klubu tak získaly velmi široký okruh námětů pro svoji práci.

Největší zájem byl o problematiku svobodného přístupu k informacím a o vytváření sítě občanských iniciativ. Velmi podrobně se diskutovalo o možnosti analyzovat dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím v jednotlivých městských částech, ať již jde o dodržování lhůt, či efektivitu odvolacích řízení.

Další jednání pak ukázalo, že větší zájem vyvolala myšlenka propojení různých pražských iniciativ a sdílení nejlepší praxe. Členky klubu v takovém projektu vidí mimořádně aktuální a přínosnou aktivitu. Podrobně probíraly své časové možnosti i spolupráci s Pražským fórem. Zazněla řada konkrétních námětů a bylo vidět, že členky Studentského klubu se na další práci těší. Proto bude v nejbližší době následovat další pracovní jednání.

Na závěr jednání předali zástupci Transparency International certifikáty o členství v klubu a podrobně informovali o tom, jakým způsobem bude členkám klubu pomáhat od odborného vedení, právního poradenství či zprostředkování osobních setkání s relevantními osobami na straně státní správy a územní samosprávy.

Pokud se chcete k nám připojit, najdete podrobnější informace a kontakty zde.

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: Školení a vzdělávací činnost , PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.