Poslední workshop „Jsou to i moje peníze“ se konal v Hradci Králové

Vydáno 25. 11. 2015

15. října se v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové sešla třída studentů převážně politologie na kurzu projektu Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Protikorupční akademický klub transparentnosti HK

Poslední workshop „Jsou to i moje peníze“ v Hradci Králové | zdroj: TI

V Hradci Králové tak šlo letos již o druhou studentskou akci, kurz navazoval na květnovou veřejnou debatu. Kurz vedly právničky TI a v úvodu představily projekt PAKT, aktivity Transparency International ve světě i ČR a vymezily používanou definici korupce. Jak je zřejmé z názvu kurzu, cílem bylo přiblížit kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky studentům a tak se hlavní část workshopu zaměřila na leckdy složitě vnímané téma, které však s dostatkem informací nemusí být pro občany ani studenty oříšek – veřejné zakázky.

Po potřebném vymezení definic, finančních limitů a typů veřejných zakázek byly zdůrazněny hlavní zásady zákona o veřejných zakázkách, tedy transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace. Transparentnost pak byla klíčovým pojmem, studentům byly představeny hlavní užitečné otevřené zdroje informací (nejen) o veřejných zakázkách, od oficiálního www.vestnikverejnychzakazek.cz po užitečné webové stránky neziskových organizací jako www.vsechnyzakazky.cz. Studenti se zajímali o zveřejňovací povinnosti zadavatelů a v části věnované možnosti podat žádost o informace odkazovali na známý precedent patnáctiletého žadatele o informace, který musel s úřadem o své právo bojovat.

V poslední části workshopu si studenti zkusili řešit modelový případ nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a s pomocí lektorů se seznámili s existujícími skutkovými podstatami korupčních trestných činů a trestných činů souvisejících s veřejnými zakázkami.

Poslední část workshopu pak patřila diskusi a brainstormingu nad tématy a místními kauzami, které studenti ve svém okolí pozorují, které je blíže zajímají a které by mohly být náplní budoucího Studentského klubu Transparency v Hradci Králové.

 

Hashtag projektu #PAKT

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.