Kulatý stůl PAKTu v Hradci Králové

Vydáno 28. 03. 2016

Nejen systém poskytování dotací z veřejných prostředků, ale i širší problematika hospodaření města a strategie jeho rozvoje byly předmětem jednání studentů se zastupiteli Hradce Králové.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Poslední z plánovaných kulatých stolů, tentokrát v Hradci Králové, se v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti konal 15. 3. 2016. Byla to příležitost, kdy členové Studentského klubu Transparency International v Hradci Králové měli možnost představit a prodiskutovat výsledky svojí práce. Jednání se zúčastnili radní Ing. Milan Sommer a PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., kteří zastoupili i své dva nemocné kolegy.

Hned po stručném představení projektu se ujali slova jednotliví členové klubu. Z oblasti veřejných financí je nejvíce zaujaly dotace do sportu. Hned na počátku své práce oslovili 50 sportovních klubů a organizací s krátkým dotazníkovým šetřením a porovnali pravidla pro rozdělování dotací v několika dalších městech. Lze jen spekulovat, proč ze sportovních klubů plně odpověděl jen jeden. Jsou tedy dotace do sporu v Hradci Králové ideálně a dostatečně rozdělovány? Právě na to se snažili účastníci jednání najít odpověď.

Kulatý Foto - stůl PAKTu v Hradci Králové

Kulatý stůl PAKTu v Hradci Králové | zdroj: TI

Určitě nejvíce studenty zaujalo vysvětlení procesu hodnocení podaných žádostí a kontrola správného čerpání dotace. Poměrně hodně se diskutovalo o pravidlech hodnocení projektu, která jsou veřejně dostupná na webu města. Studenty zajímalo, jak zajistit spravedlivé posouzení žádosti a jak vyjít vstříc i novým iniciativám. Navrhovali, aby se kromě úspěšných žadatelů zveřejňovali i ti neúspěšní anebo alespoň celková přidělená dotace. Navrhovali také, aby bylo zveřejněno složení komise. „Myslím, že je to správné a jména by měla být uveřejněna“, potvrdil Jiří Štěpán. „I když střetu zájmů je v ne tak velikém městě obtížné se absolutně vyvarovat“, jak doplnil Milan Sommer, určitě by zveřejňování členů komise napomohlo omezit spekulace, proč zrovna ten či jiný klub je příjemcem dotace. Větším problémem, jak potvrdil Jiří Štěpán, zůstává podpora profesionálního sportu z rozpočtů měst a obcí, kdy ani Ministerstvo pro místní rozvoj dosud tato pravidla veřejné podpory nevyjasnilo.

Diskuse se pak od sportu přesunula k otázkám rozvoje města, především řešení problémů s parkovacími místy, cyklistikou a městskou hromadnou dopravou.

Naše poděkování patří oběma členům rady města Hradec Králové za to, že si udělali čas na setkání se studenty a otevřeně a vstřícně reagovali na jejich dotazy. Protože, jak zaznělo z úst několika studentů, setkání a možnost diskuse přímo s radními pro ně bylo velmi zajímavé.

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.