První setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové

Vydáno 14. 11. 2015

V rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti se ve středu 11. listopadu 2015 poprvé sešel Studentský klub Transparency International Hradec Králové. V kavárně Studijní a vědecké knihovny se studenti z hradecké univerzity seznámili a klub byl oficiálně založen.

PAKT_Hradec_11-11-2015_web

První setkání Studentského klubu Transparency International Hradec Králové | Zdroj: TI

Hlavním cílem setkání bylo vedle vzájemného představení a nastavení spolupráce Klubu zejména volba hlavního tématu či témat, kterým by se studenti rádi v budoucích měsících věnovali a vyzkoušeli si v praxi nástroje občanské kontroly. Nad kauzami, které by je zajímaly, studenti přemýšleli a diskutovali již na workshopu PAKT v říjnu.

Jako podklad pro diskusi koordinátorky studentských klubů studentům představily několik možných témat, která vyplynula z diskuse a rovněž z aktuální situace města. Debatovalo se o tvorbě rozpočtu města, několika historických problematických kauzách Hradce Králové i aktuálních mediálních novinkách (městská zástavba, bourání některých známých budov, autobusový terminál a pozemky, sportovní stadiony, atp.). Studenty nejvíce zaujaly tři oblasti – stále živý a občansky velmi sledovaný problém parkování ve městě, dále v souvislosti s koncem kalendářního roku tvorba rozpočtu města a rozdělování veřejných prostředků a s ním související participace a zapojování občanů města.

Po vytipování zajímavých oblastí se jednání klubu zaměřilo na diskusi o dalším praktickém postupu studentů spočívajícím zejména v rozdělení témat a rešerších médií a otevřených zdrojů. Koordinátorky probraly se studenty i možnosti podpory ze strany Transparency International – v podobě odborného vedení, právního poradenství či zprostředkování osobních setkání s relevantními osobami na straně občanských iniciativ, zástupců médií či státní správy a územní samosprávy. V závěru bylo studentům doporučeno zúčastnit se nejbližšího zasedání zastupitelstva města a domluveno následné setkání klubu v prosinci.

Máte-li i své vlastní náměty, kterými byste chtěli práci Studentského klubu Transparency International v Hradci Králové podpořit, napište nám: pakt@transparency.cz.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Štítky: PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.