„Kdo je vlastně obětí korupce?“

Vydáno 24. 03. 2015

Odpověď na tuto i další otázky hledali účastníci druhého z řady studentských workshopů v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti.

Logo PAKT

Logo PAKT | zdroj: TI

Ten proběhl 17. 3. 2015 v Praze a zúčastnili se jej studenti různých vysokých škol, kteří mají zájem podílet se na řešení problémů ve svém okolí.

Ústředním tématem workshopu byla problematika veřejných zakázek. Úvod patřil představení projektu a práce Transparency International Česká republika. V diskusi měli účastníci možnost si vyjasnit, proč jsou veřejné zakázky náchylné ke korupci a jaká legislativní pravidla je upravují. Prezentace byly doplněny řadou praktických příkladů. Velký zájem byl o to, jak je možné získat informace nejen o veřejných zakázkách, ale i o dalším čerpání veřejných prostředků v konkrétní obci. Studenti se seznámili jednak s užitečnými otevřenými zdroji a jednak se způsobem podávání žádosti o informace.

  • První pracovní jednání projektu PAKT | zdroj: TI

Diskusi o veřejných zakázkách doplnila stručná informace o nástrojích trestně právního postihu činů souvisejících s korupcí. Všechny nové informace pak účastníci mohli uplatnit při řešení modelového případu. V pracovních skupinách se snažili najít odpověď na to, zda obec porušila zákon o veřejných zakázkách při stavbě mateřské školy a zda tedy byly veřejné prostředky čerpány správně a hospodárně. Příklad účastníky velmi zaujal a rozdílné názory ukázaly, že problematika veřejných zakázek je velmi komplexní, ale zároveň i zajímavá.

Proto se účastníci živě zajímali i o poslední část workshopu – prezentaci práce studentského klubu. Vyjádřili zájem se do jeho práce zapojit a hledat řešení konkrétní kauzy. První setkání klubu proběhne na konci května a zájemci o účast již dostali první zadání – vytipovat vhodnou kauzu, kterou se studentský klub bude snažit prozkoumat a přispět k jejímu řešení.

 

Videozáznam z pražského workshopu v rámci projektu PAKT | zdroj: TI

Další studentský workshop v rámci projektu PAKT se koná v Českých Budějovicích dne 29. dubna 2015 od 18.00 v centru Kredance, Riegrova 51, České Budějovice.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , PAKT

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.