TI debatovala v Liberci

Vydáno 20. 11. 2014

„Pokud nezačneme ve svém okolí, ve své obci či městě, jen těžko udržíme věci veřejné na takové úrovni, kterou chceme,“ zaznělo na debatě Transparency International v Liberci.

Veřejnou debatu pořádala TI spolu s Krajským protikorupčním pracovištěm dne 19. 11 .2014. Debata s názvem „Liberec – město dluhů?“, kterou moderoval ředitel TI David Ondráčka, se uskutečnila v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti. Setkání s občany i studenty Technické univerzity v Liberci bylo zahájeno představením projektu, jehož hlavním cílem je vybavit studenty vysokých škol znalostmi a dovednostmi potřebnými pro aktivní občanský dohled nad fungováním veřejné správy.

Projekt jim umožní v praxi si vyzkoušet investigativní činnost při zpracování konkrétní kauzy. Protože „demokracie potřebuje dospělé sebevědomé lidi, ne poslušné děti“, jak zaznělo ve vystoupení Václava Umlaufa z katedry filosofie Technické univerzity v Liberci, který se v rámci projektu e-republika věnuje situacím, „kdy se pomocí zákona upraví pravidla tak, aby z toho někdo profitoval“. Svoji práci ilustroval dvěma konkrétními případy, nejprve snahou o navrácení role Ministerstva zdravotnictví jako regulátora cen zdravotnických výkonů, s cílem efektivního čerpání veřejných prostředků na zdravotní péči. Druhým případem byl úspěšný občanský tlak, který zabránil navrhované změně zákona o NKÚ, která by závažně ztěžovala výkon jeho kontrolních pravomocí.

Velký zájem a živou diskusi vyvolalo vystoupení Jaroslava Tauchmana z Krajského protikorupčního pracoviště. Na konkrétních kauzách ukázal, jak se Liberec změnil z bohatého města začátku devadesátých let ve město nezadluženější a kam až může vést situace, kdy jedno podnikatelské prostředí spoutá veřejný prostor a z veřejných financí si udělá „oslíčka otřes se“. Uvedl však také, že stav se zlepšuje díky většímu zapojení veřejnosti a větší otevřenosti médií, i když jde o běh na dlouhou trať.

Petr Leyer z právní poradny Transparency International na pražské kauze areálu Na Dračkách demonstroval, jak tenká je hranice mezi hospodárností a nezákonným jednáním zejména tehdy, kdy chybí jasná pravidla pro nákup nemovitostí a nehmotného majetku obcemi. Ukázal, jak obtížné je získávat relevantní informace a jak se často utrácení veřejných prostředků skrývá za argumenty o veřejném prospěchu a zastupitelé rozhodují v dobré víře. To vyvolalo velkou odezvu účastníků debaty a apel na to, aby se zastupitelé vzdělávali v právních i procesních otázkách vynakládání veřejných financí.

Z jednotlivých vystoupení i komentářů účastníků vyplynul závěr, že „je naděje na zlepšení, ale je třeba, aby lidé nebyli lhostejní. Zároveň je třeba, aby měli základní znalosti o práci veřejné správy a také se uměli obrátit na odborníky, kteří jim mohou pomoci“, shrnul programový ředitel Transparency International Česká republika Radim Bureš.

Další veřejná debata na téma hospodaření městských firem se koná v Praze dne 9. 12. 2014. Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na transparency.cz/pakt.

 

Logo link Obchod s bídou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

.www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekty a kauzy: PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.