Transparentní volby

Publikováno 10. 01. 2018

Proč se věnujeme tomuto projektu

Monitoringu volebních kampaní se v TI věnujeme již od roku 2012. V roce 2019 jsme ukončili již devátý monitoring voleb – tentokrát do Evropského parlamentu.

Cílem je nastavit vyšší standard otevřenosti stran při poskytování informací o financování kampaní a přímý tlak na kandidující subjekty přímo během volební kampaně o větší transparentnost v České republice. Metodika monitoringu se vyvíjí s průběhu let, jelikož se mění jak legislativní a institucionální prostředí, tak vnější pravidla, která nastavují technologičtí giganti (například Knihovna reklam od Facebooku).

Veškerá hodnocení naleznete na webu www.transparentnivolby.cz.

Co konkrétně děláme

Při podzimních parlamentních volbách 2017 kampaně poprvé probíhaly podle nových pravidel vyplývajících z novel zákonů o sdružování v politických stranách a politických hnutích a tzv. volebních zákonů. Tím spíše je třeba dodržování zákonů monitorovat, protože s některými novými institucemi a mechanismy se politické strany i voliči seznamují až v průběhu kampaně. Poslední dva monitoringy jsou také rozšířeny o monitoring sociálních sítí, kam se přesunula velká část zájmu kandidátů a společně se zájmem také investované finance.

Transparency International zpracovává monitoring na základě stanovených kritérií, která se mění dle typu voleb. Výsledky jednotlivých zkoumaných voleb jsou vždy zveřejněny na webu projektu transparency.cz.

Jaké máme výsledky

Transparency International zřídila webovou stránku www.transparentnivolby.cz, kde mohou lidé najít veškeré informace týkající se monitoringu.

Kromě výsledků a kritérií zde naleznete i formulář na hlášení volebních podvodů a nesrovnalostí. Je možné i anonymně upozorňovat na pokusy o nakupování volebních hlasů, případné podezřelé dary, manipulování při sčítání hlasů a jiné praktiky. 

Donoři

Tento projekt je financován z vlastních zdrojů Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Bojujte proti korupci s námi.