Transparency spouští monitoring předvolebních kampaní. Pandemie nesmí zastínit jejich transparentnost

Vydáno 20. 08. 2020

Letošní domácí i světové události jasně ukazují, že otevřenost a férovost voleb si zaslouží ochranu, a proto bude Transparency International (TI) před krajskými volbami tradičně kontrolovat transparentnost kampaní na základě osmi kritérií, která vychází z platné legislativy a dlouholeté praxe dohledových aktivit u nás i v zahraničí.

Sledujeme finance předvolebních kampaní. Sledujte je s námi online pomocí interaktivní mapy na transparetnivolby.cz | zdroj: TI

Získat data o útratách za politickou reklamu, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je z našeho pohledu nutný demokratický servis. Cílem je, aby občané měli možnost předložené informace zohlednit při rozhodování o tom, koho budou v říjnu volit do krajských zastupitelstev a Senátu PČR.

Do hodnocení je zařazeno prvních deset stran/hnutí v červnovém předvolebním modelu Kantar CZ a v průzkumech STEM. Doplnili jsme je také koalicemi, které tyto subjekty uzavřely pro krajské kandidátky, a koalicemi, které mají velké šance uspět (pouze) na krajské úrovni.

Známkujeme z průhlednosti a férovosti

Naše Kritéria dobré praxe pro krajskou kampaň jdou mnohdy mírně nad rámec legislativy, nebo ji doplňují o konkrétní doporučení tam, kde je příliš vágní nebo slabá. Týkají se informací o rozpočtech na kampaň, o sdílení nákladů mezi kandidáty a stranami, o marketingu na sociálních sítích, zejména Facebook, dále o členech volebních týmů a agenturách zajišťujících politickou reklamu a akce, o dárcích a podporovatelích a časových plánech pro předvolební akce.

„Naše kritéria se týkají hlavně financování a informací o kampaních, aby lidé věděli, jakou formou strany vedou kampaň a které kanály používají. Ale velkou nejistotu vnesly do předvolebního období výroky ministra vnitra Hamáčka, že lidé v karanténě nebudou moci volit. Snad se podobné útoky na základní ústavní práva nebudou v kampani opakovat,“ vysvětluje ředitel TI David Ondráčka.

Politická uskupení „známkujeme z průhlednosti a férovosti“ jako ve škole: od jedničky do pětky. Hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých stran bude publikováno před volbami, a to koncem září 2020 na našem webu transparentnivolby.cz.

Specifika letošních kampaní

S řadou kritérií jsou strany srozuměny už z předešlých let, volby do krajských zastupitelstev se však konají poprvé s platnou legislativou upravující předvolební kampaně. Specifikem letošních voleb je množství krajských koalic, které musí za každý kandidující koaliční subjekt vést transparentní účet.

„Sledovat transparentní volební účty je pro nás klíčové. Už nyní na nich vidíme silnější posun ve výdajích směrem k online marketingu, ale i k outdoorové reklamě. Zatím stále chybí výdaje na kontaktní kampaně, což může být částečně ovlivněno protikoronavirovými opatřeními, vnímáme to ale i jako dlouhodobý trend,” dodává Petr Vymětal z Katedry politologie na VŠE, který se na analýzu transparentních účtů specializuje.

V době probíhající koronavirové pandemie mohou ale na kampaně mít daleko větší vliv i faktory vymykající se legislativě a v jistém smyslu i jakékoliv snaze o regulaci. 

„Po sněmovních volbách v roce 2017 jsme viděli určité uklidnění a zpřehlednění předvolebního boje. Až na excesy typu (ne)kampaně Miloše Zemana se politické subjekty mírně disciplinovaly a mnohá naše kritéria přijaly za svá. Vzhledem ke společenské atmosféře letos očekáváme spíše zhoršení. Když jde do tuhého, transparentnost letí bohužel přes palubu jako první,“ říká k tomu vedoucí monitoringu volebních kampaní TI Ondřej Cakl.

Senátní kampaně

Pro senátní kampaň platí taktéž příslušná kritéria dobré praxe. TI důrazně doporučuje kandidátům, aby tato jednoduchá kritéria na své kampaně aplikovali. Nebudeme však z kapacitních důvodů provádět plošnou kontrolu jejich dodržování, ačkoliv jsme otevřeni konzultacím v případě zájmu z jejich strany. Nevylučujeme ale kontrolu namátkovou.

K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že souběh krajských a senátních voleb nezakládá tak snadné podmínky pro vedení skrytých kampaní jako souběh senátních a komunálních kampaní, a to, že senátní kampaně tradičně patří mezi ty transparentnější.

O projektu Transparentní volby

Monitoringu předvolebních kampaní se v TI věnujeme pravidelně už od roku 2012, kdy jsme monitorovali první přímou volbu prezidenta. Cílem projektu je nastavit vyšší standard transparentnosti a otevřenosti politických stran a politických hnutí při poskytování informací o financování kampaní směrem k široké veřejnosti.

Veškerá hodnocení naleznete online na transparentnivolby.cz

 


Projekty a kauzy: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.