Nejtransparentnější kampaň má koalice Piráti a Starostové. Nejhorší hodnocení naopak získala koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci. ANO ohýbá systém a vymyká se zákonným pravidlům

Vydáno 29. 09. 2021

Unikátní projekt protikorupční organizace Transparency International (TI) Transparentnivolby.cz zaměřený na monitoring transparentnosti financování kampaní ukázal, že před sněmovními volbami 2021 jsou na tom nejlépe koalice Piráti a Starostové a koalice SPOLU. Následují Zelení, Přísaha a ČSSD. V nejhorším pásmu se umístila SPD, ANO, KSČM a úplně poslední je koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci. Negativním fenoménem pak je zejména u ANO zneužívání veřejných funkcí pro politický marketing.

Tisková konference ke zveřejnění výsledků monitoringu předvolebních kampaní do Poslanecké sněmovny 2021 | zdroj: TI

TI stanovila 8 kritérií transparentnosti, na jejichž základě letošní kampaně hodnotí. Kritéria jdou mírně nad rámec legislativy, nebo ji doplňují o konkrétní doporučení tam, kde je příliš vágní nebo slabá. Pokrývají parametry transparentnosti kampaní od finančního plánování a průhlednosti výdajů přes přehlednost jejich vykazování a prevenci klientelismu až po přesvědčovací strategie a využití online sociálních sítí.

Kritéria odrážejí také dříve zachycené případy špatné praxe a trendy politického marketingu v České republice s přesahem do digitálního světa. TI je systematicky testuje a rozvíjí spolu s metodikou jejich aplikace, a to od roku 2012, kdy proběhl první předvolební monitoring.

„Transparency už podesáté za posledních 9 let přináší veřejnosti, a také kandidátům samotným, jedinečné vysvědčení, jak si kandidující subjekty vedou v transparentnosti politického marketingu a dáváme nahlédnout za oponu politických financí – kdo reálně řídí propagaci, kdo kolik utrácí, komu jdou peníze a jaké jsou trendy letošní kampaně,“ říká Petr Leyer, právník a ředitel TI.

„Politické subjekty ucházejících se o hlasy voličů jsou financovány z veřejných rozpočtů i soukromých zdrojů, proto je důležité kontrolovat, jak jsou na jedné straně státní příspěvky využívány, a na druhé straně, s kým jsou strany spřízněny skrze dary nebo zakázky,“ dodává.

Nejtransparentnější je koalice Piráti a Starostové

TI zařadila do hodnocení devět politických stran, hnutí a koaličních uskupení. „Vycházíme z jejich potenciálu dostat se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v lednovém předvolebním modelu společnosti Median a na základě průzkumu společnosti Kantar, dále z odhadu potenciálu pro výši útrat v kampani a relevance,“ objasňuje Ondřej Cakl, vedoucí monitorovacího týmu TI

Transparentnost hodnotíme na veřejně dostupných informací. Politická uskupení „známkujeme z průhlednosti a férovosti“ jako ve škole: od jedničky do pětky. Finální známka vznikla zprůměrováním osmi dílčích známek.

 

Výsledky monitoringu transparentnosti předvolebních kampaní k 23. září 2021. Známky v rozmezí 1-5 | zdroj: TI

Celkovým trendem je mírné zhoršení s výjimkami, které potvrzují pravidlo

„Zatímco premiantů ubylo, čtyřkami se to letos jen hemží. Špatné hodnocení si vysloužily kampaně, v nichž není jasný ani předběžný rozpočet s rámcovými částkami na různé typy propagace, nejsou jasní stratégové a zapojené PR agentury, subdodavatelské řetězce či taktika kampaně na sociálních sítích,“ vysvětluje Jana Stehnová, členka monitorovacího týmu TI.

Naopak pozitivně hodnotíme politické subjekty, které zveřejňují způsob distribuce peněz mezi centrálou a regionálními buňkami, seznamy subdodavatelů nebo personální složení svých volebních týmů a také přehled předvolebních akcí – tyto náklady se započítávají do zákonem daného výdajového limitu. Pro ty nejlépe hodnocené není problém např. zveřejnit seznam profilů na sociálních sítích, na nichž aktivně probíhá agitace v jejich prospěch.

Výsledky vychází z monitoringu ukončeného k 23. září 2021. Uchazeči o křeslo v Poslanecké sněmovně mají nyní možnost na ně reagovat a v případě zájmu si „známku“ zlepšit.

Detailní hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých politických stran a politických hnutí a mnoho dalšího najdete na našem speciálním webu transparentnivolby.cz.

Přehledné vedení transparentních účtů není samozřejmostí

Jaká je tedy dobrá a špatná praxe provázející letošní předvolební souboje? Nevalné hodnocení si vysloužily kampaně, v nichž není jasný ani předběžný rozpočet s rámcovými částkami na různé kanály propagace, nebo nejsou známy volební stratégové a zapojené PR agentury, subdodavatelské řetězce či taktika kampaně na sociálních sítích. Ani přehledně vedený transparentní výdajový účet stále není samozřejmostí. Ty jsou často nepřehledné a mnohdy není uveden ani příjemce platby.

„V rámci vykázaných výdajů se letos v předvolebním klání utratí cca 500 milionů korun, ačkoliv spojování do koalic fakticky limituje, kolik strany a hnutí mohou utratit v celku. Zatím kandidáti utratili přes 250 milionů,“ vypočítává Jana Stehnová.

V českém systému financování politických subjektů přitom pochází značná část jejich prostředků z veřejných peněz, tj. ze státní podpory pro činnost politických stran a politických hnutí či z příspěvků na úhradu volebních nákladů.

Zneužívání postavení veřejného činitele

Na nestandardně brzké vyhlášení voleb, jež zkomplikovalo transparentnost kampaně, zareagovaly kandidující subjekty různě. U obou opozičních koalic je možné prokázat snahu o zlepšení v rámci kritérií transparentnosti.

Opačným trendem, reagujícím na nutnost “šetřit” oficiální výdaje, je nárůst zneužívání postavení veřejného činitele pro bezplatnou kampaň. „Může to znít jako ohraná písnička, ale i do předvolební kampaně se masivně propisuje privatizace veřejného zájmu ze strany hnutí ANO,“ upozorňuje Ondřej Cakl.

Uspořené prostředky, z nichž značná část navíc pochází ze státní finanční podpory politického provozu, pak skrze zakázky, inzerci apod. putují do firem, které jsou na hnutí napojeny. „Nejde sice o nelegální taktiku, jde však o dvojnásob netransparentní politickou kampaň, která se vymyká parametrům zákona,“ dodává Cakl k úskalí spojeným s tímto problémem.

O projektu Transparentní volby

Základní myšlenkou projektu Transparentnivolby.cz je snaha poskytnout široké veřejnosti otevřené hodnocení transparentnosti kampaní před samotnými volbami. Monitoringu se v TI věnujeme pravidelně už od roku 2012, kdy jsme aktivně sledovali první přímou volbu prezidenta.

Za posledních devět let jsme tak vytvořili unikátní metodiku pro posuzování transparentnosti kampaní, zachycujeme trendy v oblasti politického digitálního marketingu i proměnu politických strategií související mimo jiné s pandemií COVID-19. Hodnocení se tak stalo jedním z naších pravidelných příspěvků ke zlepšování politické kultury v České republice.


Projekty a kauzy: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.