V Praze mají nejtransparentnější kampaň Piráti a STAN. Nejhůř skončila koalice SPD, Trikolora, hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu a KSČM

Vydáno 15. 09. 2022

Přinášíme hodnocení transparentnosti volebních kampaní politických subjektů kandidujících do zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Známkovali jsme jako ve škole. 1 nejlepší, 5 nejhorší. Hodnocení naše nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) představila v rámci projektu transparentnivolby.cz.

Známkujeme jako ve škole, od 1 do 5. Výsledná známka je průměr za hodnocení podle osmi kritérií | zdroj: TI 

Z hlediska transparentnosti si v kampani do voleb na MHMP nejlépe vedou Piráti, ti získali známku 1,8 a dále hnutí STAN s 1,9.

Piráti a STAN poskytují informace o personálním obsazení svých štábů, finančním řízení kampaně a odlišují výdaje na pražské volby od ostatních obcí v ČR. Dále mají dobrovolně zřízené výdajové transparentní účty pro kampaň a publikují informace o dodavatelích zboží a služeb.

Známku 2,5 si odnáší Solidarita: koalice ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů. 3,4 obdržela Praha sobě. Hnutí ANO získalo 4,3 a koalice SPOLU 4,5.

Nejhůře si pak vedou koalice SPD, Trikolora, hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu, ti dostali známku 4,8, stejně jako KSČM.

Detailní hodnocení najdete na transparentnivolby.cz. Sběr dat a informací jsme ukončili k pondělku 12. září 2022. Kandidující subjekty mají možnost své prezentace opravit a tím si případně vylepšit známku. Kontaktovat nás můžete na e-mail: volby@transparency.cz.  

Kritéria našeho hodnocení najdete zde, postup hodnocení pak zpřehledňujeme zde.

Proč jsou kampaně neprůhledné?

Před volbami do zastupitelstva MHMP probíhá už několik měsíců ostrá předvolební kampaň. Stručně lze říci, že o transparentnost tohoto specifického předvolebního klání kandidující subjekty příliš nepečují. 

„Průhlednost pražských kampaní se dlouhodobě zhoršuje. Na vině je absence zákonné regulace a také nezájem kandidujících stran, sdružení a hnutí zavádět alespoň minimální seberegulační opatření,“ vysvětluje Jana Stehnová, analytička volebních kampaní TI. 

Zásadní nedostatky mají sdružení, strany a hnutí se včasným informováním voličů o tom, co je právě v komunálních kampaních nejdůležitější: jak se odlišují výdaje na pražské volby od zbytku republiky, jaké postupy či pravidla aplikují pro financování komunálních kampaní ze svého centra, kdo do kampaně finance daroval apod.  

Celkové výdaje v komunální kampani proto vnější pozorovatel může v současném nastavení opravdu jen hrubě odhadovat. Výjimku v této oblasti představuje pirátský systém Piroplácení, v němž lze většinu transakcí, pravidel, podle nichž probíhají, i dokladů o jejich provádění, nalézt. 

Magistrát hlavního města Prahy | zdroj: TI

Jak si vedou online politické kampaně?

Politické strany a hnutí nezveřejňují informace o tom, na kterých účtech jejich kampaně probíhají a jak se refinancují platby vůči společnosti META (Facebook, Instagram, WhatsApp atd.).  

Výjimku letos představuje hnutí STAN, které publikuje alespoň základní seznam profilů a stránek, na kterých jejich kampaň běží. Platby za reklamu společnosti META provádějí z transparentního účtu zřízeného speciálně pro kampaň v Praze. 

Mnohá kandidující uskupení naopak zvládají informovat o konání svých předvolebních akcí a identifikují tyto mítinky dopředu jako součást kampaně. Nechvalnou výjimku zde představuje KSČM, u které se nedaří ani to.  

Informovat o předpokládaném celkovém rozpočtu kampaně také není pro řadu subjektů problém (Piráti, Praha sobě, koalice Solidarita, STAN). O to překvapivěji může působit fakt, že jak představitelé koalice SPOLU, tak hnutí ANO informace o rozpočtech neposkytují.  

„Rozdíl mezi transparentními a netransparentními je letos celkem ostrý a průkazný,“ říká analytik volebních kampaní TI Ondřej Cakl 

„Mezi nimi se nacházejí koalice Solidarita, u které konstatujeme určitou nedotaženost a nesoustavnost zavedeného přístupu k informování voličů, a sdružení Praha sobě, jehož kampaň kalí především neprůhledné propojení s financemi politické strany Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ,“ dodává. 

V letošních zářijových volbách do zastupitelstva MHMP jsme tedy svědky celkového zhoršení oproti kampani z roku 2018, kdy více kandidujících subjektů zavádělo seberegulující opatření – transparentní účty, publikace o distribuci financí mezi centrem a regiony apod. 

V jakém legislativním rámci kampaň ne/probíhá

Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí neobsahuje pravidla pro zajištění průhlednosti kampaně – více zde. Není tedy povinné zřizovat transparentní účty. Není možné sledovat bezúplatná plnění. Nejsou v nich stanoveny limity na útraty.  

Dále není snadné rozlišit od sebe výstupy a inzerci pro letošní komunální, senátní a prezidentskou kampaň, což umožňuje náklady prezidentské (a teoreticky i senátní) kampaně vykazovat jako náklady neregulované kampaně komunální atd. Tím spíše je třeba, aby kandidující subjekty tyto regulace zaváděly dobrovolně. 

transparentnivolby.cz | zdroj: TI

Proč monitorujeme kampaň na MHMP

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je kapacitně nemožné provádět plošný monitoring předvolební kampaně do komunálních voleb. TI se proto rozhodla provést monitoring a hodnocení alespoň pro Magistrát hlavního města Prahy, protože strukturou se Praha podobá spíše kraji. MHMP hospodaří s ročním rozpočtem kolem devadesáti miliard korun.

Vzhledem k faktu, že je Praha hlavním městem České republiky a sídlem důležitých institucí, i politické dění v Praze daleko přesahuje význam komunální politiky. Stejně tak má pražská infrastruktura (školy, nemocnice, městské firmy, komunikace atd.) a kultura celostátní význam. Proto jsme naši monitorovací sondu zaměřili právě sem.   

O projektu Transparentní volby

Základní myšlenkou projektu Transparentnivolby.cz je snaha poskytnout široké veřejnosti otevřené hodnocení transparentnosti kampaní před samotnými volbami. Monitoringu se v TI věnujeme pravidelně už od roku 2012, kdy jsme aktivně sledovali první přímou volbu prezidenta.  

Za posledních deset let jsme tak vytvořili unikátní metodiku pro posuzování transparentnosti kampaní, zachycujeme trendy v oblasti politického digitálního marketingu i proměnu politických strategií. Hodnocení se tak stalo jedním z naších pravidelných příspěvků ke zlepšování politické kultury v České republice. 


Projekty a kauzy: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.