Protokol z monitoringu předvolebních kampaní v České republice 2017/2018

Transparency International Česká republika se už od roku 2012 věnuje monitoringu předvolebních kampaní v rámci projektu Transparentní volby.

Jde o formu občanského dohledu nad férovostí, průhledností a legálností politických klání, která vychází z demokratických principů a z podstaty věci ji nemůže zajistit ani státní dohledová instituce, ani strany samotné.

Monitoring vychází z legitimních požadavků občanské společnosti na transparentní kampaň. Kromě toho, že se neomezuje na formalistické sledování souladu kampaní s literou zákona, straní se i možné podjatosti mediálních šarvátek, jež často ztrácejí věcný základ.

Naše kritéria jsou v některých případech přísnější než aktuálně platné požadavky zákona. Jejich aplikace na kandidáty i politické strany je však vždy naprosto nezaujatá a nestranná.

Naše zpráva stručně a cíleně poukazuje na negativní jevy, které provázely předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 a na post prezidenta ČR 2018.

Jde skutečně o protokol z procesu. Jeho silnou stránkou je, že popisuje, jak se v průběhu jednotlivých kampaní vyvíjelo jejich financování, jak se odkrývala jejich strategie a také charakter.

Upozorňuje na jevy, které s kampaněmi vyvstaly, ale dnem ukončení voleb zájem o jejich posouzení opadl. Nechceme-li podobným problémům čelit i v dalších volbách, je potřeba je zaznamenat, vyhodnotit a navrhnout způsoby jejich nápravy.

 

 


Štítky: Transparentní volby


  • Rok vydání: 2018
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.