Návrh novelizace volebních zákonů od Trikolóry je nebezpečným atakem na jejich aktuální znění

Vydáno 26. 02. 2020

Vláda v pondělí 24. února vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu na změnu zákonů o sdružování do politických stran a volebních zákonů. Ačkoliv byla předložená novela v některých médiích prezentována především jako snaha zastavit financování politických stran ze zahraničí, jejím hlavním cílem je zvýšit limity na utrácení v předvolebních kampaních na 200 mil. kč a také odstranit úplně limity pro donorské dary právnických osob – firemní dary.

Volební urna | zdroj: Profimedia

Návrh se nyní zařadí na jednání Poslanecké sněmovny PČR. Transparency International (TI) apeluje na poslance, aby ho nenechali projít, neboť jde o nebezpečný atak na platné volební zákony.

Proč máme limity na výdaje v kampaních

V důvodové zprávě je smysl zvýšení limitů popsán takto „K efektivnímu provedení kampaně pro volby do PS PČR při stávajícím volebním systému může být potřebná částka až do 200 000 000 Kč.“ Aktuální volební zákony totiž stanovují limit na veškeré náklady v předvolební kampani na 90 milionů korun. Smyslem tohoto opatření z roku 2015 je, aby v rámci předvolebního klání nebyly markantně zvýhodněny strany, které mají silné finanční zázemí, aby tedy i menší strany měly šanci na nákladově srovnatelnou kampaň, jako ty solventní.

„Volební zákony nemáme proto, aby stranám zajišťovaly vítězství, ale férové a rovné podmínky pro všechny,“ říká k oficiálnímu zdůvodnění navržené novely Ondřej Cakl, který je v TI odpovědný za monitoring předvolebních kampaní.

„Proto je zvyšování limitu pro útraty v kampani nebezpečné. Po zkušenosti z monitoringu kampaní od roku 2015 můžeme naopak říci, že limity jsou pro kampaně dostatečné a osvědčily se,“ dodává.

Uvolnění stavidel pro firmy

Stávající úprava také přísně zamezuje dotovat strany ze soukromých peněz prostřednictvím firem stejného majitele. Platí tu totiž limit ve výši 3 miliony korun na dar (poskytnutý v období jednoho roku) od jedné osoby. Přičemž se počítá s osobou „koncovou“: laicky řečeno, není tedy možné, aby jeden člověk daroval vícekrát prostřednictvím firem, které vlastní (viz § 18 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb.). To je včasná a potřebná regulace, bez níž by limity na dary a výdaje v kampani neměly smysl.

Naproti tomu poslanci iniciující novelu v obecné části zdůvodnění tvrdí, že „Je žádoucí, aby byly politické strany financovány českými právnickými osobami bez omezení.” Proč je to žádoucí, neuvádějí.

Za „nežádoucí” to lze považovat proto, že to umožňuje jednotlivých fyzickým osobám nabývat disproporčního vlivu na financování kampaně (skrze více právnických osob apod.) a v důsledku potenciálně na zákonodárnou moc v ČR. Každopádně je to náběh na značná korupční rizika. Lze namítnout, že „nabývat disproporčního vlivu“ je v ČR možné i jinými metodami a děje se to, ale nelze to uznat jako argument pro odstranění té regulace, která tento nešvar brzdí.

Zákaz zahraničního financování

Se zrušením výjimky ze zákazu přijímat dary od zahraničních politických stran a fundací zřízených k veřejně prospěšné činnosti, jež je předkládáno jako gró novely, však lze souhlasit.

V současné podobě totiž § 18 písm. j) zákona zakazuje přijímat dary (nebo bezúplatná plnění) “od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti”. Podobná výjimka by asi dávala smysl pro volby do Evropského parlamentu, ale nikoliv pro volby do Parlamentu ČR.

Hlavním smyslem poskytování finančních darů stranám je umožnit jim reprezentovat své voliče – tj. občany dané země s volebními právy. Zahraniční subjekty tedy do této skupiny nespadají, volební právo nemají, neměly by ovlivňovat politickou situaci pomocí peněz.

Výjimka působí poněkud neorganicky a její odstranění by bylo bezbolestné. Podotkněme však, že se stala určitou lacinou zástěrkou pro dvě výše zmíněné úpravy, které by měly destruktivní účinek.

Hodnoty, nebo peníze

Ať už novela projde nebo ne, jde o varovný signál. Jedním z možných výkladů motivace návrhu na změnu volebních zákonů je potřeba zajistit vstup nového silného finančního influencera (zrušení limitu na dary od právnických osob) do předvolebních kampaní v České republice, a umožnit mu násobné posílení kampaně některých stran (zvýšení limitu na útraty).

Na rozdíl od předkladatelů, kteří se zaštiťují kritikou „přesunu volebního boje hodnotového na pole kontroly formalit, udávání, byrokracie“, které mělo způsobit zavedení limitů, daleko větší riziko spatřujeme v přesunutí volebního boje z pole hodnotového na pole boje peněz.

Volební legislativa ČR má očividně několik slabých míst, limity na kampaně a dary jimi ale nejsou. Úvahy o novelizaci by daleko spíše měly směřovat k zákonům o volbě prezidenta ČR (kde mj. chybí ustavení odpovědné entity pro kampaň a je možné přijímat dary ze zahraničí), či k absenci regulace komunálních kampaní (do nichž jsou kamuflovány současně probíhající senátní volby).

V TI se dlouhodobě expertně věnujeme problematice financování politických stran a politických hnutí. Od roku 2012 také pravidelně monitorujeme financování předvolebních kampaní, a to ve všech zásadních volbách, které v České republice za posledních osm let proběhly. Více se dočtete na našich webových stránkách transparentnivolby.cz.


Projekty a kauzy: Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.