Pakty integrity

Aktualizováno 18. 04. 2016

Proč se věnujeme tomuto projektu

Pakt integrity umožňuje identifikovat možné projevy korupce a rychle na ně reagovat. Úspěšně realizovaný PI tak garantuje, že veřejná zakázka proběhla transparentně.

Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posiluj legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, posilují občanskou společnost.

PI umožňuje všem stranám dohled nad přípravou a realizací veřejné zakázky bez nutnosti změn pravidel daných zákonem. Je to nástroj, který byl již úspěšně využit ve více jak 15 zemích na celém světě. Proto se TI ve spolupráci s Evropskou komisí rozhodla, že v rámci pilotního projektu Civil control mechanism for safeguarding EU funds ověří možnosti použití paktu integrity v rámci členských zemí Evropské unie.

Visuel_IntegrityPack

Vybrané projekty spolufinancované z EU v konkrétních oblastech | zdroj: TI

Co konkrétně děláme

Transparency International Česká republika se do tohoto projektu zapojila spolu s dalšími 16 nevládními organizacemi ve 12 zemích a od počátku roku 2016 začala spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR realizovat projekt „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“. Prvním krokem byla příprava memoranda o porozumění pro fázi rozvoje paktu integrity a podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Následně bude PI využit v rámci výběru dodavatele zakázky a její realizace.

Užší výběr projektů podaných v rámci výzvy pro veřejné instituce pro pilotní program Paktů integrity v projektech kofinancovaných ze strukturálních fondů EU

BulharskoNárodní orgán pro strategické projekty v infrastruktuřeDesign a výstavba tunelu Zheleznitsa jako 3. části dálnice StrumaTransparency International Bulharsko
Česká republikaMinisterstvo pro místní rozvojSlužby a technická supervize k informačnímu systému MS2014+Transparency International Česká republika
ŘeckoSprávní úřad regionu AtticaStavba protipovodňové potrubní sítě v municipalitách Aghios Ioannis Rentis, Tavros a MoschatoTransparency International Řecko
MaďarskoMinisterstvo národního rozvojeSpolupráce v oblasti teplárenství v jižní BudapeštiTransparency International Maďarsko
Ministerstvo národního rozvojeStavba dálnice M6 mezi Boly-Ivandarda a hranicemi
ItálieMinisterstvo pro kulturní dědictví, kulturní aktivity a turismusRozvoj Muzea a archeologického parku SybarisActionAid International Italia Onlus
Region SardegnaŽelezniční trať města CagliariTransparency International Itálie
Region LombardiaTechnická asistence pro ESF 2014-2020 – Axis 1 „Zaměstnanost“ a Axis 3 „Vzdělávání a školení“
Municipalita Gangi (on behalf of Coalition of municipalities Citta a Rete Madonie Termini)Citta a rete Madonie – TerminiAmapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità
LotyšskoMunicipalita Riga LLC „Rigas satiksme“Rozvoj tramvajové infrastruktury města RigaBiedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Transparency International Latvia)
LitvaMinisterstvo financíVýstavba laboratoří pro Fakulty mechaniky, elektroniky a dopravního inženýrstvíTransparency International Litva
PortugalskoHlavní ředitelství národního kulturního dědictvíNárodní muzeum Machado de CastroTransparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC)
RumunskoMinisterstvo pro evropské fondyElectronický katalog (Národní elektornická platforma pro e-vzdělávání)Transparency International Rumunsko / Asociaţia Română pentru Transparenţă (TI-Romania)
Národní katastrální úřad a pozemkový fondPodpora pokrytí systému majetkového registru ve venkovských oblastech Rumunska
Ministerstvo místního rozvoje a veřejné správySlužby v projektu Axis 3 – Technická asistence při OPACRomania Academic Society
SlovinskoMinisterstvo zdravotnictvíRenovace energetické sítě v nemocnicíchTransparency International Slovinsko – Društvo Integriteta
PolskoMinisterstvo pro infrastrukturu a rozvojPráce na železničních tratích E30 a E65Stefan Batory Foundation

 

Podrobné informace o prvním uplatnění paktu integrity v České republice budeme zveřejňovat v aktualitách a na stránce projektu.

Jaké máme výsledky

Kick-off meeting v Berlíně – 18. až 20. 4. 2016

Jak mohou Pakty integrity odpovědět na otázku okolo kapacity úřadu OLAF – 7. 6. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj a Transparency International Česká republika podepisují memorandum o porozumění pro fázi rozvoje paktů integrity – 9. 6. 2016

Transparency International Česká republika o. p. s. uveřejňuje výzvu k podání nabídky – 13. 7. 2016

Mezinárodní konference k projektu Pakty integrity – 17. 7. 2016

Sdílení dobré praxe PI v Bulharsku – 26. 11. 2016

Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky – 30. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje s Transparency International ČR – 18. 1. 2017

Férové zakázky v praxi – výměna zkušeností a znalostí mezi partnery projektu Paktů integrity – 15. 5. 2017

Úvodní schůzka k realizaci projektu „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“ – 9. 8. 2017

Výroční konference zúčastněných stran Paktů integrity – 12. 1. 2018

Partneři projektu Paktů integrity sdíleli v Budapešti pozitivní i negativní zkušenosti s realizací projektu – 28.-30. 5. 2018

Pakty integrity jako protikorupční nástroj při zadávání veřejných zakázek – 30. 7. 2018

Pakty integrity jako řešení korupčních rizik ve veřejném zadávání – 20. 11. 2019

Ke stažení:

Více o projektu Pakty integrity

První dílčí zpráva

Druhá dílčí zpráva

Třetí dílčí zpráva

Čtvrtá dílčí zpráva

Pátá dílčí zpráva

Šestá dílčí zpráva

Sedmá dílčí zpráva

Grafy z průzkumu

Pakty integrity: praktický průvodce

 

Síťujeme:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #PaktyIntegrity

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2016 – 1. 1. 2020

Financováno z prostředků Evropské komise

Evropská komise - Logo

Bojujte proti korupci s námi.