Mezinárodní konference k projektu Pakty integrity

Vydáno 12. 07. 2016

Konference se zúčastnili zástupci poboček Transparency International a dalších nevládních organizací, které jsou zapojeny do projektu v roli nezávislého monitora, ale především zástupci řídících orgánů, které budou Pakty integrity ověřovat ze strany veřejného zadavatele.

Visuel_IntegrityPack01

Infografika k projektu Pakty integrity | zdroj: TI

Pochybení ve veřejných zakázkách jsou nejčastějšími nedostatky při realizaci projektů v rámci fondů EU a důvodem sankcí ze strany orgánů Evropské komise. Tato skutečnost vedla Evropskou komisi k tomu, že v letošním roce podpořila realizaci pilotního ověřování sedmnácti Paktů integrity v 11 členských zemích. Záměrem je ověřit tento nástroj jako prostředek vyšší prevence podvodů a korupce a posílení důvěry a transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.

Jednotlivé zúčastněné země projektu mají s Pakty integrity rozdílnou zkušenost. Pro některé jde o poměrně standardní prostředek zapojení nezávislého občanského dohledu do zadávání a realizace veřejných zakázek, pro některé země jde o zcela nový nástroj. I proto Evropská komise dne 17. června 2016 uspořádala mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo představit nejen Pakty integrity a jejich uplatnění v praxi, ale i širší politiku Evropské komise v oblasti veřejných zakázek, boje proti korupci a implementace programů v rámci současného programového období.

Konference se zúčastnili zástupci poboček Transparency International a dalších nevládních organizací, které jsou zapojeny do projektu v roli nezávislého monitora, ale především zástupci řídících orgánů, které budou Pakty integrity ověřovat ze strany veřejného zadavatele.

Ve vystoupeních byla zdůrazňována preventivní úloha Paktů integrity, které nejsou nástrojem postihu, ale umožňují předcházet pochybením a nesrovnalostem. Zapadají tak do širšího rámce protikorupční politiky Evropské unie. Její prioritou je především zvýšení transparentnosti a integrity evropských fondů.  V rámci diskuse zazněla nejen očekávání pozitivního přínosu Paktů integrity, ale byly projednány i otázky jejich další realizace a možnosti jejich strukturálního zakotvení do procesu veřejného zadávání v rámci členských zemí EU.

Program konference: zde


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.